PROČ VĚŘÍM V BOHA

 Objev radiometrického určování stáří, včetně uranovo-olověné metody určování stáří hornin, umožnil stanovit přesné stáří Země, které představuje, podle posledních údajů, 4,56 miliard let. To, že známe geologické stáří, nám umožnilo potvrdit teorii o posuvu kontinentů a tektonice zemských desek. 

 Stejně tak i Darwinova teorie je vědeckou metodou ale je to teorie a jako takovou ji beru ale i já mám svou teorii. Vývoj jistě je velkou pákou života na planetě zemi, proč tedy je člověk, jediný tvor na této ZEMI, který to dokázal velice rychle? V porovnání s ostatním životem, vyvíjejícím se po dobu 4,56 miliard let?  
 Tolik času k vývoji a žádný jiný tvor z tak pestrého vývojového spektra a možností nedospěl k tomu, aby létal do kosmu odebral vzorek s povrchu kosmického tělesa a aby průzkumem nezjistil, že některá tajemství jsou neuchopitelná a nespočítal, jak stará je jeho matka Země i vesmír sám? Mohlo by to probudit pýchu a také nevím proč budí a hřích neposlušnosti, je důkazem.
 Proto věřím ve vyšší moc. Když vezmu v úvahu Darwinovu teorii a to, že jsme opice, co tady dělají i opice? Vždyť my a ony, jsme měly rovnocenné podmínky? Já vím, budete všichni oponovat opičí teorií kromaňonského vývoje, mladopaleolitický Homo sapiens (ve smyslu člověk dnešního typu) z Evropy, Ruska, plus některé, všechny? Mladopaleolitické nálezy z Afriky ? Jistě, je to také teorie, jen, podle mého mínění, velice krátkozraká, ten poměr času na vývoj, tedy ty miliardy let a pár set tisíc od doby Kromaňonců, je nepoměr a dost nesrovnatelný s čímkoliv, nelogicky rychlý? Čechy (32 000 – 30 000 let BP): Praha – Sv. Prokop, Koněprusy – Zlatý Kůň, Podbaba. Morava: Mladeč (cca 32 000 – 30 000 let BP), Dolní Věstonice (29 000 – 26 000 let BP), Předmostí (26 000 let BP), Brno (cca 35 000 – 30 000 let BP), Pavlov (25 000 let BP).
 Proto je moje víra neotřesitelná a čím větší množství vědeckých i žvanících teorií slyším, vidím a čtu, tím více se moje víra utvrzuje. Vesmír je nekonečně záhadný a vědci připouští, že čím více se toho dozvědí, tím větší záhadou se stává, nové poznatky tvoří nové pochybnosti a to, že jsou nám středověké a starověké výpočty a teorie k „smíchu“ ? Dnes, neznamená, že byli hloupé a my, rádoby nejmoudřejší vývojová doba, že jdeme tím nejsprávnějším směrem? 

Článek na výstřižku je jen jedna z teorií a pán asi nemyslel TENTO BAALBEK  ? Množství teorií je nepřeberné a důvěryhodnost čehokoliv,  je pochybná velice často. Proto, Bůh dal člověku rozum, aby si vybral, myslel, učil se rozeznávat starobylé pravdy od lží a nevědeckých smyšlenek slávychtivých teoretiků. KAŽDÝ OBRÁZEK JE STRÁNKA ,  klik, klik, klik, na kterou si můžete kliknout a udělat si tak svůj vlastní úsudek, a možná i svou vlastní teorii na cokoliv!

BAALBEK

 

SEN O ATLANTIDĚ

A USPOŘÁDÁNÍ IDEÁLNÍHO SVĚTA, MÁ SNAD KAŽDÝ ČLOVĚK OD PRADÁVNÝCH DOB DO DNEŠKA V SOBĚ. 

Většinou, to co hledáme najdeme, o bájné Troje si mnoho lidí snilo svůj sen a když se našla byla zpochybňována, málokdo nemá sen najít ten bájný, zakopaný, zaplavený a ztracený svět v moři Řecka, bahně Španělska, nebo v Bermudském trojúhelníku ale hledáme a toužíme najít ty ruiny, nebo ideu samu o zřízení, podoby Platónského ideálu. 9 600 př. n. l.  za dob Solona žil-byl, za Herkulovými sloupy (dnešní Gibraltarský průliv) kontinent o velikosti Asie. Podle řecké mytologie této oblasti panoval Poseidón, bůh moří; název „Atlantida“ je odvozen od jména jeho nejstaršího syna Atlanta . Poseidón měl se svou manželkou Kleitó, celkem deset synů (patery dvojčata) a Atlantida se proto administrativně dělila do deseti provincií. 
I Mínojská civilizace, mohla být oním ideálem kultury ducha i těla, a leží-li ty divy, třeba na dně, pohřbena ochromující katastrofou Santorinského vulkánu, nebuďme prosím pyšní. Ani kultury starého Říma, jejichž sláva se hvězd dotýkala, jak i naše Libuše věštila Praze, netrvala na věky A budu-li žvanit o tom, že každý tu Atlantidu hledá a nenachází-li ji v sobě, nenajde ji za celý život. Ne nebudu hnát nikomu vodu na jeho mlýn, a číst, vždyť to říkám! To ne zájmem o středobod světa, tedy o sebe, najdeš Atlantidu ale zájmem o svět, lidi na té modré kuličce, ať jsou bílí, černí, žlutí, chudí nebo bohatí. To ne slogan měj se rád, je dobrý, ale měj rád lidi, ať jsou jací chtějí, chudí, špinaví, hladoví a zlí, ty jsi schopen a povinen člověče, je měnit, vychovávat k obrazu Božímu, aby se nevrátili do lůna přírody a k Darwinovu odkazu.  

Utajená historie

KOLÉBKA BOHŮ

ODKAZ

 

 

ODKAZ

Ráda se šťourám v prapůvodu kultur a souběhem s biblickou starozákonní pravdou si dávám dohromady své vlastní teorie o člověčenství. Babylonská věž a teorie o zmatení jazyků při její pyšné stavbě, říká něco o tom, jak je běžné a stále častější to, že ač mluvíme stejnou řečí, málokdy si nejen rozumíme ale jak nejsme ani ochotni se o to snažit a když něco je jinak, nežli si představujeme, rychle a bez zájmu se odvrátíme, aniž jsme ochotni si věc domyslet do důsledků a opravdově se o ni zajímat.  Výmluvou na čas a vytíženost často zakrýváme nedostatek empatie a lhostejnost. Hledáme a sníme o ideálním světě Bájné Atlantidy a nehledáme ve svém nitru. 

cooltext1660990251

cooltext1660993613
tumblr_n8mu0oUpQs1rk1qp5o1_500[1]

Je něco nechtít?

Jiné nežli to chtít a nemoci to mít?

Vlastně mohu a mám co hrdlo ráčí, ne proto že chci ale proto že mohu, když chci? Vidíte ten rozdíl v ctižádosti, mám ráda a obdivuji lidi, hlavně ty mladé co méně mluví a více dokáží svou pílí a pracovitostí, ne nepleťte si to s takovými těmi hvězdičkami co zazáří a zhasnou a následně z toho žijí mnoho let.
Nedávno jsem takovou skromnou hvězdu viděla a zářila krásně, skromně a na nebi nejvyšším.  LUBOŠ MOTL  

Luboš Motl

O čem se vlastně hodně mluví :  O Nobelově ceně také ale o našich Českých vědcích, kteří se podílejí,  také o jednom mladém člověku, kterého si vážím já. DISKUSE. Já ani nevím, kam tenhle článek zařadit? Do rubriky Záhadno  , jsem již dlouho nenapsala nic, tam se to ale moc nehodí, jsou to věci na pomezí spíše vědecké reality a tak nevím, jestli se to vůbec hodí to smísit s teoriemi o mimozemském životě, ale většina vědeckých objevů, jsou nakonec, nejdříve teoriemi. BLÍŽÍ SE MEDIÁLNÍ PANIKA. Kdepak, nebojte se, že když si na ty články na odkazech Kliknete, že to tam nebude, on se jeden šašek hodně snaží, aby to u mě v rubrice Záhadno, bylo systematicky mazáno, marně, já to tam zase dám. mimozemšťané?
1a

Jsem již ve věku, kdy se často a dlouze k tomu nebi dívám, přemýšlím o BOŽSKÉ ČÁSTICI. Není to dogmatický sen blouznivé babky, je to naděje na lepší svět a touha o splnění těch nadějí.