Tak vám povím moji milí !

Aby jsme se zahojili
duši svoji dáme čertu 
neříkám to jenom v žertu   
na TTIP se tak těším
jenom denně řeším
kam ty prošlé krámy dám,
malý, k žití prostor mám. 

Docela mě mrzí, že nikdo se nezeptal, jak bylo děvče v Americe? Ostýchavost, takt, nebo nezájem o to, co nás čeká až podepíší, ti naši poplatní. Já vám to tedy povím bez ptaní, Čeká nás blahobyt a „štěstí až do rána „ , nakupování bez rozmyslu, závislost na něm, zavalování domu, nebo bytu v paneláku, nepotřebnými krámy až po strop, a to většinou, Čínské ( INVENIENCE ) a to, že si nepřitlučete ani ČESKÝ hřebík do rakve, to vám garantuji. 
Je povinností člověka bojovat za své, pokud jste to dvacet pět let nedělali, udělejte to prosím dnes a tu petici PROTI DOHODĚ podepište, nebo se alespoň podívejte:  , co vás čeká, když vám to bude fuk :  P  E  T  I  C  E  

Klikněte si a přečtěte :   TADY

A tady také ať je to vyvážené:  TADY

Kritici z obou stran oceánu varují před bezmocí vlád
Monstrum, kvůli němuž budou lidé na obou stranách Atlantiku trpět. Tak vidí euro-americkou dohodu o obchodu a investicích) její odpůrci. Evropané prý budou muset jíst geneticky modifikované potraviny, hormony nadopované hovězí nebo kuřata koupaná v chloru, i když evropské předpisy dovoz takových potravin zakazují. Třeba proto, že Evropa bude uznávat americké testy potravin, které nejsou tak přísné jako ty evropské.
Evropská komise se brání, že žádné omezování evropských standardů pro bezpečnost potravin nehrozí. Členské státy, které daly komisi mantinely pro vyjednávání, jasně do mandátu napsaly, že standardy musí odpovídat platné úpravě v EU a jejích členských státech. Zároveň není přípustná podpora přímých zahraničních investic snižováním těchto standardů.
V zámoří i v Evropě se odpůrci smlouvy pustili také do kapitoly, která bude upravovat ochranu investorů. Vládám prý hrozí, že je budou nadnárodní giganti žalovat za to, že jim budou bránit v byznysu. Vlády prý proto nebudou moci regulovat oblasti jako ochrana zdraví či životního prostředí. Jako příklad odpůrci dohody uvádějí žalobu americké ropné společnosti Exxon Mobil proti kanadské vládě o 250 milionů dolarů kvůli zákazu metody hydraulického štěpení při těžbě zemního plynu a ropy v Quebeku. Podobný zákaz platí i v řadě evropských států.
Americké firmy dosud podaly na základě investičních dohod na šest stovek žalob proti stovce států. Nizozemští analytici nicméně nedávno poukázali na skutečnost, že vlády musí mnohem častěji čelit žalobám evropských než amerických firem.
Evropští vyjednávači opakují, že ochrana investorů v připravované dohodě bude dokonalejší než podobné doložky v dosavadních smlouvách o volném obchodu. Žalovat vlády u mezinárodní arbitráže podle nich zdaleka nebude tak jednoduché, jak odpůrci smlouvy tvrdí.
Častou výtkou je, že jednání se odehrávají za zavřenými dveřmi a že veřejnost uvidí až konečnou dohodu, s níž už nepůjde nic udělat. Ve skutečnosti ji budou muset schválit všechny národní parlamenty v EU. Pokud se jeden postaví proti, padne i celá dohoda.Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/na-obchodni-dohode-mezi-eu-a-usa-by-cesko-vydelalo-1134277#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Vlna demokracie zdola v EU: Europetice proti, v rekordním čase milion podpisů.

markety

 

Nevíme kam se vrtnout?

 Mohu tančit jako Japonský jeřáb, pěstovat bonsaje, přemýšlet o tom proč Japonci cvičí svá bojová umění, Američané mají svého Santu? Ale stále si budu zachovávat své  tradiční zvyky a svou středoevropskou kulturu. Vadí mě když někdo, něco, nevědíc co hledá, neví kam patří, nectí zvyky předků, přiklání se k Hinduismu, nebo budhismu?  Já to nedělám, přebírám kulturu od svých předků, moji rodiče a rodiče jejich a tak dále, do minulosti, jsme a všichni v rodové řadě byli křesťané, to ale neznamená, že bych soudila jiné a jejich zvyklosti považovala za špatné. Jen chci říci, že každý by měl vědět v určitém věku kam patří a jakou cestu zvolí  a na jakých principech bude budovat rodinný život, vychovávat děti, jaké morální zásady jim chce vštěpovat: PETICE  
fe7b8c7ce4_72113232_o2

Mám ráda naše rodinné zvyky, ráda vzpomínám na maminčin upečený chleba, první jídlo při štědrovečerní večeři, tři křížky při nakrojení každého bochníku, zvyk mého tatínka, nikdy bych nevyhodila chléb do popelnice, byla jsem tak vychována, že je to boží dar a moje zvířátka v lese, ten, co nesníme uvítají. Dělám také mnoho dalších tradičních věcí, co po generace dědíme z otců na syny a z matek na dcery. Být členem církve znamená jistý řád a pravidla, málokdo v téhle zemi se chce vzdát své svobody, protože žít s církví a v ní, je vždycky podřízení se, vnitřnímu vyrovnávání s pravidlem morálky. My lidé máme sklon srovnávat a soudit jiné, jejich špatné chování, podle našich měřítek, ne se dívat do sebe a všichni jsme tak různí. Nechci vnucovat nikomu své názory a víru, tu jistě mnoho lidí má, aniž je členem některé církve ale výchova bez cíle a důsledných požadavků na dodržování jistých morálních pravidel, i víry, nemůže být na škodu nikomu, vývoj špatným směrem v naší zemi, je toho důkazem? Často a mnoho lidí dnes, si ani nepřipouští, že některé věci, se prostě nedělají již z principu a jiné by dělat měli, protože je to tradice, zapomínáme, kdo vlastně jsme a kam patříme. Tak rychle jsme zapomněli na tradice a minulost, dnes se na Google řešilo kolo od řebřiňáku, nikdo nevěděl co to je? Nikdo neřeší slušnost a úctu ke stáří, potýkám se s tím osobně ve své vesnici a jsem považována za trilobita s nesplnitelnými požadavky.