Za polovinou.

Prázdnin? mě se netýká. Děti mám, jak se říká “ stárnoucí „ a vnuky? kdesi, ví Bůh kde.
Korona, co je to? mě a manžela to obešlo bez pozdravu, aniž se nás to dotklo.
Je jisté že odlehlost od takzvané civilizace je jediným důvodem, nevíme co je test
ani očkování a dá-li Bůh, to tak zůstane, což nedoporučuji většině lidí tady v česku,
ani jinde ve světě. Vděčíme zcela jistě své ukázněnosti a nákupům jednou týdně,
jak je naším zvykem mnoho let.
Sleduji s úctou a se zvláštním pocitem rozhovory různých lékařů o léku, který je
k dispozici, povalující se ve skladech bez užitku pro kohokoliv a že jich asi po světě bude.
Moje stará hlava nechápe !?!


Proč jsem na rozpacích?

Ten pocit mám vždy, když porovnávám životní úroveň tu, tam nebo onde. Nemyslím si že jsem zlý, nebo závistivý člověk, umím a chci ocenit krásu a přepych, ne ale na úkor bídy světa.

Zdroje vyčerpávané pro malý díl lidstva? ano někdy mě pobuřují, ano je to krásné a povznášející, podívat se na podobnou krásu, proč já cítím málokdy to nadšení jiných, při pohledu na podobnou nákladnou nádheru? Proč mám málokdy to pravé nadšení při výkonech golfisty a jeho milionových výdělcích? Jsem z těch závistivých? To že si to o sobě nemyslím, nemusí být pocitově, poctivě pravdou a tam někde se to často rodí, někdo ano a někdo, i kdyby se přetrhl, to štěstí ne a nemá? Nespokojenost neúspěšných, často neschopnost ctít, zapustit kořeny a rozvíjet staleté tradice, je u nás velkou bolestí, budovat se musí pospolitě, z generace na generaci.

Zahrady v Dubaji a miliardové majetky mocných, mohou být zdrojem jak závisti ale i sporů a nenávistí k dnes válčícím národům. Někdy mám dojem, že je tam kdesi i zárodek závisti.
Kdysi jsem četla debatu o životní úrovni v Evropě a velice jsem se podivovala názorům mladých Američanů, odsuzujících překotný Evropský rozvoj, diskuse zacházela až do agresivních a výbojných teorií. Zapojila jsem se tenkrát nerada, nemívám touhu vyvolávat spory za každou cenu, šovinismus-víra v nadřazenost a touha někoho odkazovat do patřičných mezí, se dnes ale šíří světem více, nežli tenkrát a já starý člověk stále více cítím ten pravý důvod, je to závist a touha mít?