Humor dnes není kořením života

Proto, že ze vtipného se dnes považuje každý idiot. 

MÁME PANE HUSÁK(U), my, naše děti, i vnuci !!! 

Jaroslav Hašek

Demokracie není vláda lidu. Ani zdaleka. Demokracie je svoboda komunikace, svoboda vyjádřit názor. Svoboda slova je základním prvkem demokracie. Demokracie nejsou svobodné volby, jelikož svobodné volby lze svobodně manipulovat. Ale svoboda slova, svoboda jakkoliv beztrestně vyjádřit názor je nejlepší a nejefektivnější obranou proti totalitě.
Nic tak totalitě neškodí než svoboda slova a nic tak nebrání svobodu občana jako svoboda slova.
Braňme si svobodu říkat, co nás napadne a trvejme na tom, že máme právo používat jakékoliv slovo, jelikož nikdo nemá právo určovat, které slovo je sprosté nebo přijatelné. Obhajujme si právo říkat a psát, že politici jsou kokoti a političky kurvy. Proč? Jelikož tím dáváme jasně najevo znechucení nad způsoby jejich jednání.

Síla slova spočívá v možnosti vyjádřit jakékoliv slovo jakýmkoliv způsobem v jakékoliv situaci.
Život není žádnou školou uhlazeného chování. Každý mluví tak, jak je schopen. Špaček mluví jinak než hostinský Palivec a blog není pomůckou k salonnímu ušlechtění a naučnou knihou, jakých výrazů je možno ve společnosti užívat. Je to historický obraz určité doby.

Je-li třeba užít nějakého silného výrazu, nerozpakuji se jej podat právě tak, jak je třeba. Opisovat nebo vytečkovat považuji za nejpitomější přetvářku.

Správně bylo kdysi řečeno, že dobře vychovaný člověk může číst všechno. Nad tím, co je přirozené, pozastavují se jen největší sviňáci a rafinovaní sprosťáci, kteří ve své nejmizernější lžimorálce nedívají se na obsah a s rozčilením vrhají se na jednotlivá slova.

Před léty četl jsem kritiku jakési novely, ve které se kritik rozčiloval nad tím, že autor napsal: „Vysmrkal se a utřel si nos“. Příčí se prý to všemu estetickému, vznešenému, co má dát národu literatura.

Toť jen malá ukázka, jaká hovada se rodí pod sluncem.

Lidé, kteří se pozastavují nad silným výrazem, jsou zbabělci, neboť skutečný život je překvapuje a tací slabí lidé jsou právě těmi největšími poškozovači kultury i charakteru. Oni by vychovali národ jako skupinu přecitlivělých lidiček, masturbantů falešné kultury typu sv. Aloise, o kterém se vypravuje v knize mnicha Eustacha, že když sv. Alois uslyšel, jak jeden muž za hlučného rachotu vypustil své větry, tu se dal do pláče a jedině modlitbou se upokojil.

Tací lidé se veřejně rozhořčují, ale s neobyčejnou zálibou chodí po veřejných záchodkách přečíst si neslušné nápisy na stěnách.

Užívaje ve svém blogu několika silných výrazů, konstatuji letmo, jak se skutečně mluví.

Od hostinského Palivce nemůžeme žádat, aby mluvil tak jako idioti z neziskovek, kteří by nejraději udělali z celé České republiky velký salon s parketami, kde by se chodilo ve fracích, v rukavičkách a mluvilo vybraně a pěstoval se jemný mrav salonů, pod jehož rouškou bývají právě salonní lvi oddáni nejhorším neřestem a výstřednostem.

Když dnes nebudeme hodně nahlas říkat to, co si myslíme, bez ohledu na to, co je obsahem našeho sdělení, tak o tuto možnost přijdeme. Totalita nás opět sežere. Náš svobodný hlas, kterým můžeme nahlas říct jakýkoliv názor bez ohledu na to, je-li podle mínění kohokoliv hloupý nebo moudrý, je zárukou vývoje ke svobodné společnosti.
Nikdo – žádný soud, jednotlivec, sekta, náboženská skupina, jakákoliv organizace – nemá nárok vynášet právní ortely, jsou-li naše názory správné, hloupé, chytré, idiotské …
Kterýkoliv oponent má právo našemu názoru svobodně oponovat. A kdokoliv má právo bránit se vůči nepravdivým výrokům vůči své osobě a hájit se před poškozením své osoby nepravdivými výroky se záměrem poškodit naše postavení ve společnosti.

JENŽE CO DĚLAT PANE HAŠKU ?
Když dnes po světě běhá a uplatňuje svůj primitivní vkus tolik idiotů, že se to často nedá unést a dokonce se domnívají, že jsou vtipní, tu kaši ale nepojedli, ani náhodou. 

Josef Švejk

ROZUM    KONTRA    PRÁZDNÉ HLAVY       
NA ODKAZU 2, TEDY VĚTŠINA KOMENTÁŘŮ I VIDEO.

Abych nebyla jen pesimista, tak pár dobře mířených obrázků.

GxMLDqy