2016 Bude lepší ?

Lépe se mít nemůžeme ale jedno dokázat lze, že my lidé budeme víc myslet, rozjímat nad sebou, svou snahou porozumět a pomoci .

Tolik úžasných věcí člověk dokázal a dokáže, změnit sebe, je ale tak těžké.
Létáme sem a tam světem, prozkoumáváme daleký i blízký vesmír a často nevidíme to, co máme před vlastním nosem, tak blízko, na dosah ruky jsou mnozí, čekající na trochu přízně a lásky, pohlazení, úsměv nic nestojící a přesto odkládáme na zítra, prosté a jednoduché úkony lásky a porozumění, velice často ale zítra, je pojem pofidérní a nemusí přijít.
Nenahradíme-li komercí, tiché posezení v klidu, u velkého rodinného a přátelského stolu, sebeuspokojení často přichází nečekaně, klid a pokoj duše, za to stojí.
Bilancovat se mně nechce a nedělávám ani předsevzetí do nového roku, život je na to moc krátký.

Často se zamyslím nad lidskou arogancí, pýchou, povýšeností nad Boží mocí a nedostatkem víry. Kliknete-li si na odkaz (vesmír) a pustíte si video o velkolepých plánech lidstva na dobití Marsu, v době válek, zabíjení nevinných, dětí, genocidách minulého i tohoto století, exodech celých národů, ničení přírody, lidí a kdysi tak velkých, starých kultur: Palmiry- původně aramejského Tadmoru,  jednoho z nejdůležitějších kulturních center antického světa, uvidíte pýchu člověka na své činy po věky věků. 
Myslím často na člověka, co si podřezává větev pod sebou, v neúctě k lidem a ZEMI, historickým faktům, o vlnách přelévajících se světem nás lidí a na to, že jsme jen prachem této země, hnojíme ji a zúrodňujeme svými těly, aniž myslíme na budoucí a ducha, jež je přenášen přes věky a časem míjejícím tak, jako náš kratičký život. 
Podle asyrských textů, čtyři tisíce let stará Palmira a centra starobylých kultur a vzdělanosti Damašek? Co nás lidi opravňuje rozhodovat o tom, zda bylo dříve vejce, nebo slepice,  jakým směrem se ubírá svět a jaký záměr má Bůh?  

Tedy vám milí přeji, takové štěstí a radost, jak si je sami vytvoříte, protože jen vy máte tu moc, změnit to v sobě samém.

16a47ma

 

cooltext156438489372793

Je nám milá, i když malá?

Hory, doly, lesy
země ČESKÁ, kde jsi
jsem tu pořád, to je fáma
jen jsem trochu rozkopána.
Voda, leckdes neteče
jen si kopej člověče
navrš hory, vykluč lesy
pak zavolej vodo, kde jsi.

 

 

cooltext151631278043590
Jen aby to k něčemu vedlo !

TADY

A

ČAS NA ZDRAVÝ ROZUM

 V zimě zima v létě teplo
a jídlo nám chutná 
ale jinak 
je nám putna. 
Že svět hoří, topí se, 
když jsou placky na míse
že si páni potlachají
těžko z toho se já najím?  
Prý jsem na to malý pán 
tak si radši zazpívám?