Neumím si představit?

Při stavu myslí, v naší maličké zemi, kdyby se například ČÍNA, dala na pochod? STRACH a ten, vyvolávající propaganda davu, je stále silněji slyšet a čtení podobného, nikomu nečiní plezír !


ODKAZ 1

ODKAZ 2

Že čas, kdy si prodělala hladomory minul, je asi realitou doby. Dynamický rozvoj komunistického kapitalizmu, se těžko bude týkat provincií na obrázcích, kdo chce a klikne na odkazy, neuvidí jen tato překrásná, tradičně Čínská místa, kde je jasně zřetelné, kdo, kde a jak Čínu uživí poctivou prací? 
Často přemýšlím o mentalitě a pracovitosti těch, co u nás nejvíce křičí, bubnují na bubny a pískají na krysí píšťalky, lákajíce ty, co ještě nejsou propagandisticky dost zvikláni a hrají jim na city v tomto a podobném emotivním duchu: „ Vy nemáte rádi svůj domov, svoji zem? Máte vůbec vztah ke své domovině a k naší historii? Máte vůbec k něčemu vztah?
Mám ráda svou domovinu vážení buřiči, také mám ale otevřené oči a vzhledem ke krátkým dějinám lidstva vím, že tisíce let lidstvo bojuje o přežití, putuje, mísí se kultury, národy a geneticky, jsme všichni jedna rodina, nehodlám brát v úvahu stvoření, ani pana Darwina. Všem křiklounům bych jen chtěla říci, vezměte za své to, co by mohlo být příkladné pro lidstvo, odsuďte války, zbrojení, nenávist a začněte se víc a osobně usilovat o změnu, a to od sebe samých.

Poslouchám rozumné lidi, s inteligentním pohledem na svět, nemusím s nimi ve všem a vždy souhlasit ale mohu se poučit a vytříbit si názor.

VIDEO

DISKUSE