Jsem velikonoční satirik?

Nebuď nikdož zlostný, pro tento čas postní.  Nevěda proč, chodě o chlebu a vodě?
PŘEDVELIKONOČNÍ HUMOR.

Mnohá nádherná, si myslí že je slunečnice, v rozlehlém brambořišti osamělá, pod zataženým nebem stojí, obrácena k východu proto, že slunce celý den nevyšlo zpod mraků a nyní je za mraky kdesi na západě. Jenže slunečnice zřejmě ztratila orientaci, a tak stojí celá bez sebe, od rána čeká na slunce, den co den a některé dokonce i více než šedesát let?

Modlitba:
Drahý Pane, dneska jsem prozatím dělal všechno dobře.
Nepomlouval jsem, nenechal jsem se naštvat, nebyl jsem chamtivý, nabručený, protivný, sobecký, dokonce ani poživačný.
Jsem ti za to všechno velmi vděčný, Bože.
Ale za chvíli budu muset vstát z postele, a od té chvíle budu potřebovat pořádnou pomoc! Amen.

Muž a jeho stále hádavá žena byli na dovolené v Jeruzalémě. Hned druhý den v Izraeli žena zemřela. Majitel pohřebního ústavu řekl manželovi: „Vaše žena může být pohřbena zde ve Svaté zemi za 150 $, nebo ji můžeme nechat odeslat letecky zpět domů za 5000 $“. Manžel o tom přemýšlel a řekl, že si přeje přepravit ji zpět domů. Majitel pohřebního ústavu se ho zeptal: „Proč byste měl platit 5000 $ za přepravu domů, když může mít vaše žena krásný pohřeb zde, ve Svaté zemi, a stálo by to pouhých 150 $“. Manžel odpověděl: „Kdysi dávno, víc než před dvěma tisíci lety zde jeden člověk zemřel, také tady byl pohřben, ale za tři dny pak vstal z mrtvých“. To já prostě nemůžu riskovat!!!!!!!

Pán Ježíš uzdravuje, každý uzdravený se raduje.
Přijde také k jednomu invalidovi který volá: „Mě néé, já na to mám invalidní důchod…“

Říká vědec: Pane Bože, umím vytvořit člověka
Jo? Tak to předveď.
No podívej se, vezmu hlínu…
No počkej, ale vem si na to svou hlínu…

Vede Mojžíš svůj vyvolený národ z Egypta, na novém místě se jich ptá:
„Tak co, zůstaneme? Líbí se vám tady?“
„Ne, nelíbí, nějak divně to tady smrdí!“
Jdou dál, po dalších dvou dnech:
„A co tady, zůstaneme?“
„Ne, tady to taky nějak smrdí!“
Jdou tedy dále a Mojžíš zase:
„Ano, zůstaneme – tady nic nesmrdí.“
…a tak od té doby mají Židé čistý vzduch – a Arabové ropu!

Myšlenka má unavená
neví, kde se nasytí;
aspoň hledá, kde je stěna,
o kterou se opříti…

Velikonoční neděle připadá na první neděli po cyklicky zjištěném úplňku, připadajícím na 21. březen nebo nejblíže následující dny.
Jak napsal pan Reynek

V slunném únorovém ránu,
tvrdém jako z porcelánu,
ptáče pod okny mi tiká,
volá srdcí zahradníka;
tiká tichem beze břehů,
úzkost po hladinách sněhu
neúprosných rozbíhá se,
rozpuštěna v táhlém hlase
osamělém… Velikonoce,
žel, jen jedenkrát jsou v roce,
nouze jest o vykoupení
větší nežli o chléb denní,
jehož nelze polykati
pro bolest, jež s vášní katí
hrdlo hladové nám svírá…
Pane, nedávej nám štíra,
dej nám aspoň drobty psíků,
rozehřejí na jazyku,
který div se nevzňal kvíle…
Kraj jest jako vejce bílé
černě prožíhané stromy.
Kdy se skořápka rozlomí,
kdy jak poupě rozevře se
jako zamrzlá tůň v lese
a kdy ptáčeti, jež tiká,
ozve se hlas zahradníka,
který, shodiv sníh a plátna,
oděn v ran roucha brunátná,
náhle osvítí nám stezku
v dlani květem snu a blesku?

ODKAZ  NA:  každá mince má reverz

Neurotik je člověk, který staví vzdušné zámky, psychopat je člověk, který v nich žije, psychiatr je člověk, který vybírá nájemné.