KROK K NOVÉMU ROKU.

NEJLEPŠÍ Itálii a WORLD: „Veselé Vánoce a SERENE 2015“!

       Letos mé přání do Itálie a světa, bude zase s nádherným obrazem životního prostředí, které miluji, a že jsem dostal od přítele vždy opatrný Annamaria, který žije v České republice, dlouhou báseň plnou významu, je to pravda, že testament I / jsem opustil speciální kněze, vím jsem agnostik, velký přítel, bratr a skutečný mistr:

 S A, tvůj Bůh,

Pokud je váš Bůh, dítě ulice, 

ponížený, zneužit, zavražděn,

holka, holka, žena znásilněna, prodána, použita,

homosexuál, který si klade sebe v ohni bez práva na existenci,

tělesně postižení, mentální, litujete prostitutku z africké země,

co jde do východní Evropy,

snaží se uniknout hladu a bídě, vytvořené v našich vlastních zemích,

transsexuála,  zesměšňovaného a pronásledovaného,

Třetí svět, lidi pod hranicí chudoby,

bezdomovci, bez úvah,

mladičké dívky, líbané bez lásky, 

schvalované věznění,

politických vězňů, kteří se neprodávají, off své ideály,

nemocní s AIDS,  jako oběti diskriminace,

oběť svatých inkvizicí?

požáry, války, náboženská nesnášenlivost,

vyhubení původních, katolickou invazí do  amerických kontinentů,

Afričané prodaní do otroctví, i křesťany?

Žid, Rom, homosexuál, nebo jiný disident,

vyhuben v Osvětimi a dalších nacistických koncentračních táborech

nebo v sovětském gulagu,

zemřel při práci obětován do výroby,

Palestinské domácí Mayan, neboť okradeni o své země,

obětí globalizace;

pokud vás váš Bůh vede,  s nimi sdílet

co máte a co jste?

Budete hájit práva homosexuálů, zdravotně postižených,

respektovat jiná náboženství a ty, kteří mají názory,

být na straně posledních. nebo…

Preferovat své utlačovatele

kteří žijí v přepychu paláců profánní a posvátní,

cestují soukromými letadly,

jsou přijati s vojenskými poctami

a uznáváni davem;

pokud se domníváte že pozemky a majetek

nejsou privilegium, ale majetek všech,

jestliže nemilujete bohaté a utlačovatele,

jejich nespravedlnosti, které je hltí jako rakovina

odstranění nadbytečného, ukradeného

a svržení mocných z trůnu posvátných nebo světských,

pokud nemáš rád pistole, války a hierarchie,

pokud nemluvíš, stejně jako farizeové,

závaží na druhé straně, že nemůže vést,

k zákazu kondomů, zabraňujících šíření AIDS,

ve srovnání s těmi, kteří žijí z nechtěných těhotenství,

pokud to neukládá přesvědčení, o umělém přerušení těhotenství ženám

pokud jste blízko k nim s láskou a solidaritou,

není-li to sexistické a ne diskriminující ženy,

dává svobodné právo milovat.

Pokud tomu tak není, vysvětli jejich podřízenost,

pokud se nic nevnucuje, ale upřednostňuje svobodu svědomí,

splňuje ostatní bohy a bohyně.

pokud nemáte v plánu být jediný pravý Bůh,

jste-li přesvědčen, že máte pravdu v kapse a snažíte se ji říci ostatním;

pokud jste pokorný, nepodbízivý, nesladký, někdy ztracen a nejistý,

pokud se dokážete pěkně rozčílit v případě potřeby,

a být vyhozen od chrámových obchodníků a bankéřů posvátných,

pokud máte rádi Matku Zemi, rostliny, zvířata, květiny a hvězdy;

pokud se necítíte špatně mezi chudými,

pokud informujete všechny, o evangeliu osvobození utlačovaných

a nás osvobodíte od všech náboženství utlačovatelů;

pak bez ohledu na své jméno, SEX, HIS etnický původ,

Barvy pleti, černé, žluté, červené nebo bílé,

Bez ohledu na své náboženství, animist, katolík, protestant,

Hind, Muslim, maya, Waldensian, šintoismus,

Žid, buddhista, svědkové Jehovovi,

Kostel ze Svatých posledních dnů, žádná církev, nebo sekta,

nevadí vám,

jste i mým Bohem

protože se projevuje v poslední

LOVE je vesmír žen a mužů,

v prostoru a čase

a totalitě bytosti,

kosmická láska

to bylo, je a bude

v lásce, všechny ženy a všichni muži,

v jejich úsilí o spravedlnost, svobodu, štěstí a mír.

(Don Andrea Gallo – Z „“ „Evangelium utopické“ „“.

Dobrý den, Don Andrea, drahý přítel nyní!

a píseň složil básník, skladatel z duší dítěte a zpívá dětský sbor, který je odezvou na učení Dona Andrea Gallo:

Drahý Osvaldo.
Dlouho jsem ten článek překládala a udělala jsem to jistě špatně, milý Osvaldo, každý si může kliknout na odkaz a zkusit, jestli neporozumí té „modlitbě“, kterou jsi i mně věnoval, lépe nežli já. Mnohému rozumím, s mnohým souzním, i když ty, jak říkáš, jsi agnostik a já jsem křesťan.
Ano, pocit, že tato řeč, se do mě dívá, jako do hubené kozy a vidí moje farizejství, je bytostný a také tak trochu bolí proto, že můj postoj k životu se stává, jak říkáš opatrným více, nežli kdy předtím proto, že lidé nechtějí poslouchat nepříjemné pravdy A TAKÉ S MNOHÝM NESOUHLASÍM proto, že je to proti mé víře a nemyslím při tom na církev ale na Boha a kladu si mnoho otázek! Chtějí lidé jen sladce žít a nepřemýšlet o věcech nepopulárních, to je obtěžuje a já, se stávám zbabělcem, jako mnoho jiných. Děkuji ti za lekci a mám tě moc ráda i když každý stojíme na jedné ze dvou misek vah a na nás záleží na kterou stranu přihodíme svůj obol ?

 

Mám doma anděla ?

Je dobré a krásné mít anděla.

Nejsem humanista, lidí, co je bez výhrad snesu, je stále méně jak stárnu, jsem jim ale ochotna poskytnout nějakou pomoc, bez ohledu jestli mně jsou milí a příjemní?  Stále ještě velice dobře rozliším, kdo ze mě chce udělat blba a kdo tu pomoc opravdu potřebuje, o sobě si myslíc, že já ještě ne a že se obejdu bez cizí pomoci. Když se zmýlím, tluču hlavou o zeď tak, jako v posledních dnech. Těžce snáším závislost na komkoliv a čemkoliv, někdo by řekl pýcha, já tomu říkám pocit nezbytnosti lidské důstojnosti.

DSC00886
Máte někdy takové to špatné tušení, můj muž asi mívá a tak zařídil pro mě i anděla, na tu dobu co tady nebude, děvče, co nemělo kde bydlet, ani práci a já říkala, že hlídače nikdy? Že bych tady bez ní zmrzla na preclík, zavalil mě strom, padající pod tíhou námrazy a možná bych umřela hladem a žízní proto, že i vodě se zachtělo přestat téci? To mě ani ve snu nenapadlo. A tak tady jedna druhou držíme za ruku, utěšujeme se a pomáháme jedna druhé překonat to příkoří osudu. Stěhujeme kytky, když mrzne až praští ze studeného skleníku do zimní zahrady, topení nejde, mrzneme, děvče běhá od domu k domu, prosí statné chlapy ať někdo uřízne větve, aby nám strom ohnutý tíhou námrazy nespadl na hlavu, zvedá těžký dekl od vodárny, páčidlo neunesu ani samotné a nahazuje jistič vypadlý při zkratu, když námraza minulých dnů zlomila stožár a zpřetrhala vedení a tak mám ty anděly, hned dva… Mého muže pro tu jeho neposlušnou zarputilost, nemít starost ještě o mě a o to, jestli to tady bez něho zvládnu a toho krásného milého anděla, tedy Andělku, co ji tady mám na hlídání a nechám si ji tady u nás, až dokud bude chtít. Bohu díky.  

a