Kdo není, ať hodí kamenem

Když se zeptáš krupiéra kasina v Monte Carlu, jak se vydrží neustále dívat do tváří tolika nešťastných, degradovaných lidí (ztracených duší), řekne ti, nedívám se na ně, dívám se jen do očí těch několika šťastných.

 

Včera jsem dostala mail, od jednoho rýpala, co ho občas někde v tom světě internetu potkávám a že já nesmlčím, to asi ten, kdo ke mě občas zajde, ví. Jsem prý baba nepříjemná, nemyslím si, kdo nevidí svět tak, jak opravdu je, nosí růžové brýle, ať laskavě hodí kamenem!
Já přece neříkám, buďte ještě horší?
Počasí a opětovný výčet katastrof, nebudu komentovat, viděla jsem ho na blogách a když to sem dám i já, budu nařčena z negativního myšlení. Lidí v jihozápadních Čechách je mně líto, je mně líto umírajících na ebolu v Africe, je mě líto stovek těch v Číně, jejichž domovy zavaluje bahno a stovky jich přichází o životy,  nevinných, ve válkách, nejvíce dětí na západ od Jordánu a lidí v Hebronu, dokonce je mě líto i trpících lidí na kontinentu, jehož podíl na tom všem, považuji za podstatný proto, že učí svět být závislý, na jejich způsobu života v symbióze s konzumem a sobectvím.

Celosvětové statistiky uvádějí, že minimálně čtvrtina gamblerů si opatřuje peníze na hraní kriminální cestou. Nejčastěji podvodem, ale také krádežemi, prostitucí, prodejem drog. Gambler si půjčuje a ve spirále se zadlužuje. S tím úzce souvisí v této zemi velmi lukrativní obchod s dluhy a se zadluženým majetkem. Čím více je heren, tím více je hráčů. Mám radost, že lidé se probouzejí, píší petice a chtějí tomu udělat konec.
V roce 2020 se bude statisticky v Česku proces absolutního stárnutí zrychlovat – obyvatelstva nad 60 let bude 27%, zatímco počet dětí do 15 let klesne na 14,6% obyvatelstva. Na nouzové obydlí nebo přístřeší je odkázáno 4 662 obyvatel. Jejich počet v České republice stoupá. Ke konci roku 2013 Česká správa sociálního zabezpečení eviduje téměř 71 tisíc osob, jejichž důchod (starobní, invalidní i pozůstalostní) podléhá exekuční srážce.Ve vztahu k bydlení, připočtěme dalších několik desítek tisíc zadlužených lidí, jejichž důchody nedosahují zabavitelné výše, a nedovolují tak exekuci provádět. Snižování reálných příjmů seniorů v důsledku rychlejšího růstu cen (i ceny bydlení) oproti vývoji penzí, oslabuje i jejich schopnost půjčky splácet. Dostupná data o osobách bez přístřeší nedovolují vyčlenit z celku 11 496, počet seniorů. Rodiny, pyšné na to, že umí žít vedle sebe, se budou muset znovu učit, žít spolu!

Na nouzové obydlí nebo přístřeší je odkázáno 4 662 obyvatel.
Zadluženost Českých domácností je již, 1,206 bilionu korun.

Respektování lidské důstojnosti:

Z Všeobecné Deklarace lidských práv: Článek 1:
Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.“

Respektování lidské důstojnosti v oblasti péče o nemocné:
Respektování lidské důstojnosti je jednou z nejdůležitějších součástí péče o nemocné ze strany zdravotnického personálu, péče o člověka jakožto živé bytosti, a to lékařem počínaje, zdravotní sestrou, sanitářem nebo uklízečkou konče.
Respektování lidské důstojnosti je důležité nejen z hlediska péče samotné, ale také pro vzájemné vztahy mezi lidmi,  vztahy k lidem různého pohlaví, barvy pleti, stáří, vzdělání, společenského postavení, vyznání apod.
Respektování lidské důstojnosti ve vztahu ke starším lidem obecně a hlavně k nemocným starším lidem tvoří samostatnou, primární oblast důstojnosti a úcty k lidským bytostem, včetně úcty k sobě samému; v současné moderní, konzumní společnosti je význam úcty k člověku, zejména ke starším lidem (mnohdy i k sobě samému) značně snižován a potlačován, peníze (majetek) a kariéra (vlastní „já“) se stávají důležitějšími než člověk …

Kriminalita letos vzrostla o 7 %
Dětská kriminalita v průměru za jeden rok : 1636 dětí spáchalo trestný čin.
Mladiství, v průměru za jeden rok                  :  5427 mladistvých spáchalo trestný čin.
děti mladší 15 let spáchali v roce 2011 dvě vraždy, mladiství 6 vražd

Drogové nebezpečí také roste: http://www.drogy.net/zpravy-a-statistiky/

Dobře, jsem moralista a kdo není, nechť se zamyslí. Můj oblíbený slogan je, my staří to na ty VOLŠANY již nějak dojdem a kdo pláče teprve, až mu zlo šlápne na jeho kuří oko, tak tomu se stmívá a pokud přijde zase nějaký hnidopich, že moje statistiky jsou zastaralé a pesimistické ať se koukne laskavě do svého lidského nitra a nechá si svůj „optimismus„ já mu říkám (lhostejnost) ať použije doma. Vidím lidi, otvírající oči, protestující, píšící petice, chránící stromy, na ochranu přírody, i bezbranných a mám radost a Bůh jim pomáhej   …

AHOJ-ANNA