Kytičková neděle

Dnes nechce se mně z postele, je neděle. 

 

 

S nedělním ránem raduj se, jak motýl krásný na rose,
Jak ranní rosa třpytí se, kos zpívá píseň na římse,
s tím kosem vítej nový den, než odtud navždy odejdem,
s tím kosem zpívej píseň svou, než odejdeme za rosou.

Bývali neděle slavnostní, v kostele,
všední dny nejsou  a svátky také ne ,
posečkej maličko, zas přijde neděle a s ní tvé sluníčko,
radosti nové přinese čas, lidem se srdce otevřou zas.

 

Tanči jen tanči, s novým dnem , než propast světa otevřem,
zpívej a tanči s nedělí, ať šťastní jsme a veselí, než přijde čas,
ukončit kvas, zatoč se země, zas a zas,  ať krásní jsme a mladí zas,
než nahneme se nad propast, ať šťastní jsme a veselí, s touto i s další nedělí.

 

Ne není odplakáno za týden, na lidi myslím každým dnem,
co trápení a starostí, kdo v neděli je pohostí, kdo podá chleba,
nebo čaj, na světě zmizel jeden ráj, není čas smutnit, je čas žít,
do rukou vlastních, osud vzít, pomoci a na zvon bít !!!

 

Tato prezentace vyžaduje JavaScript.

 

Čtyři minuty, změní váš život?

Nikdo to neřekne lépe nežli text tohoto filmu. 
Znám ho dlouho, znám je všechny ale nejvíce burcující je tento. 

cooltext1691958432
JAK ÚŽASNÉ SLOVO, považujeme se za nejchytřejší druh na planetě, nicméně jsme ti nejhorší. Co děláme na tomto světě? Kde jsme se tu vzali? Jaký je náš úkol na této planetě? Možná to nikdy nezjistíme, ale zdá se, že naším cílem bylo a je ničení? Přemýšlíte někdy o tom, že nám tato planeta nepatří? Ale, že by jsme se o ni měli starat? Byli tady dávno před námi, jsme jen hosté. Přišli jsme a zabrali jejich území, ničíme jejich domov, byli tolerantní, nikdy si nestěžovali a my ignorujeme jejich životy, jsme jejich únosci, jejich vrazi a přesto nás respektují jako pány. Jsme jediný druh, který útočí, ničí, vyhlazuje, kontaminuje, devastuje a zabíjí, jen aby se měl lépe. Svět je tvůj, je můj, je náš, je dost velký pro všechny ale pamatuj, že je to i jejich svět a můžeme udělat mnohé, abychom zachránili své i jejich životy. 
Ničíme Zemi, umírá, zabíjíme jako diví, přitom jsme hladoví po lásce. Země nás šlechetně udržuje při životě, planeta kypící životem. Skutečně potřebujeme druhové rozdělování? Obnovme druhovou komunikaci, myšlení, tvořivost a pomoc. Přestaňme mlčet, ignorovat, ničit a zabíjet. Otevřeme oči, umíráme v duši, se svou planetou, jedinou živou planetou v naší sluneční soustavě, bylo nám dopřáno myslet, jsou nás miliardy, cítíme? Vládneme? Proč si neuvědomujeme to nedůležitější i když jsme schopni zdolat mnohá vítězství nad zlem, někdy je nutno, dotknout se svého srdce a pocítit, co se nám snaží říci, poslouchat, po čem touží, žít ve společenství na této planetě. Začni změnou u sebe, probuď se, nauč tomu své děti, aby pochopili, připomeň i starým, co zapomněli. 
Až lidstvo přestane existovat, kdo najde naši planetu, ať  uvidí že jsme nebyli ten nejhorší druh co existoval, povznesme se, nezklamme, napravme chyby. Země již není stejná jako dřív, již nemůže dlouho čekat, my všichni víme co je správné a co dělat, tedy konejme to dobré, náš čas nadešel, planeta je v našich rukou, TY JÍ POMOZ, PROTOŽE TY JSI ZEMĚ.

NE NEJSME TAK DOCELA ŠPATNÍ. 

4 minuty,

které vám vrátí důvěru v lidskost.

 

 Země je ještě stále nádherná.

 

 

 

 

Cestou-necestou

Utah podruhé.
A ještě kousek za jeho hranice a to za, Jak my říkáme,
Indiány neboli za ( NATIVE AMERICAN).

cooltext1678192061

Kmany Navajo, jsou v Utahu, spíše symbolem a je již možno říci, že na vymření, stejně jako jejich kultura. Naše představy o “Indiánech, vyplývající z charakteru a ideálu Vinnetouovské představy “spravedlnosti„ v pohádkách Karla Maye s realitou, nemají nic společného, ani za mák a současnost, posuďte v reálu na Google mapách.
STARODÁVNÁ KULTURA , Mesa Verde, je těm, kdo se pamatují na film, Mackennovo zlato z roku 1969 známa, ale těm, kdo se nezajímají o historii starých kultur, to napoví více i o tom, jak bylo a je s těmito kulturami, v minulosti a až doposud zacházeno, na mapách i fotkách, je kontrast života, před staletími, až dnes. Pro zvětšení klikněte do obrázku (prohlížeč).

ODKAZ

 

Není to pohled lichotivý pro tak „kulturní a demokratickou„ zemi. Až do dnešních dnů, když se dívám na ta místa, vlastně vysídlení a masového vymírání v té pustině, nemohu se ubránit srovnávání s tím, jaký úpadek potkal za dvacet a více let, některé naše romské komunity, jak je, a mnozí lidé nazývají nepřizpůsobivými, mě připadá stejné jako u „INDIÁNŮ„ , byl jim vzat, jejich způsob obživy, práce a povinnost pracovat, dán jim lehký přístup k „lacinému živobytí„ a od zahálky, je jen krok k nepravostem a myslím, že se toto dnes netýká, jen vyhraněných skupin, tam ani tady?
REZERVACE  

Zdroj Google Earth.

Indiánské rezervace – samospráva
Rezervace sice mají nezávislé postavení, ale jsou podstatnou měrou závislé na
finanční podpoře americké vlády. Jen asi 80% celkové plochy rezervací je ve
vlastnictví Indiánů, většinou je to však méně. Kmenová vláda propůjčuje členům právo
užívání půdy. Pouze v rezervaci Lakotů v Pine Ridge (Jižní Dakota) a v rezervaci
Osejdžů v Oklahomě je podíl individuálního vlastnictví vyšší než 60%. Poměrně velká
část půdy v rezervacích je v majetku bílých – průměrně více než 15%.20
Federálně uznané kmeny nejsou obvykle legislativně ani správně podřízeny státům,
na jejichž území rezervace leží. Kmenové samosprávy mohou regulovat vnitřní
záležitosti zcela nezávisle na okolních státech, jejichž legislativa v rezervacích neplatí.

Území, které vláda předala do samosprávy domorodým kmenům za účelem ochrany jejich kultury a svébytnosti.Všechny americké rezervace dohromady, je jich 334,  zabírají 225 410 km², což představuje 2,3 % celého území USA. Utah: Vlastním jménem Dené (lidé) – indiánský kmen v USA (Arizona, Colorado, Nové Mexiko, Utah); celkem asi 150000 osob. Byli kočovní lovci a sběrači, kulturně ovlivněni Pueblany (zemědělství, řemesla), od 18. století pastevci a řemeslníci. Věřící jsou křesťané, udržují se prvky tradičních kultů. Jazykově patří do athabaské rodiny, většina jich mluví i anglicky. Méně efektní, ale stejně zajímavá, skupina Native Američanů žila jihozápadněji, ve středním a severním Utahu, současně s Anasazi. Jejich původ je zahalen v mlhách minulosti, nutně z toho vyplývá, že jsou blízcí příbuzní jejich sousedů Anasaziů. Někteří archeologové naznačují vliv lidu Mogollon, dál na jih v Novém Mexiku a Arizoně, zatímco jiní věří, že kořeny jsou ve velké pánvi. Nejstarší datované lokality dosud objevené jsou v severním Utahu. Samozřejmě ti, kteří žili blíže k Anasazi přijali mnoho z jejich architektonických, ekonomických a sociálních vzorů, pohybem dál na sever, se zdá, že obecně se snížila závislost na zemědělství a zvýšila závislost na lovu a sběru potravin.Tento mobilní životní styl, již nepodporoval kulturu, při výrobě jemné polychromované keramiky, sounáležitost, ani složité sociální a náboženské vztahy z ruin Anasaziů. ( O kultuře Anasaziů, jistě každý slyšel v souvislosti s koncem světa a jejich předpovědí k roku dva tisíce, neopomenu zmínit Mayskou civilizací. )

Utah. (Dělící čára mezi Fremont a Anasazi v jihovýchodním Utahu obecně následuje řeka Colorado.) Stejně jako Anasazi, kultura Fremont zanikla v identifikovatelné podobě zhruba ve stejné době – ​​1300 našeho letopočtu. Jedna otázka je častá, jaký typ vztahu, pokud existuje, mají tyto dvě skupiny s historickými kmeny. Navajové mají nejvíce vyvinuté  tradice, která představuje jejich interakci s Anasazii. Stručně řečeno, Navajo hovoří o svých vztazích s Anasazi ve světech pod tímto; vztahy trvaly „do třpytivého světla„. Přátelství se pokazilo nadpřirozenou mocí, konflikt, který skončil v nadpřirozeném zničení Anasaziů, protože upadl do nemilosti s bohy. Anasazi zříceniny a artefakty jsou nyní obecně tabu pro kmeny Navajo. Nicméně, někteří Navajo klany dnes tvrdí,  že mají rodové vztahy s touto prehistorickou kulturou. o PREHISTORII A NÁLEZECH, JSEM JIŽ JEDNOU PSALA.

ODKAZ  LIBOR ČERMÁK

KOUZLA PŘÍRODY  STÁTU UTAH NA VIDEU A PROFÍCI TO UMÍ.

BRYCE CANYON UTAH

A ZION PARK, PĚKNĚ PO SILNICI A FOFREM.

A ještě několik fotek mého muže.