ZKAŽENÁ MLÁDEŽ?

OTAZNÍK 
VYKŘIČNÍK
TEČKA 

film nejde vložit, mnohdy ani spustit, kdo se na něj chce podívat jednoduše zadá název do Google: Zkažená mládež a film si shlédne! Mě ale vůbec ne jen, že nefascinovala ta známá Švédská, Norská a nakonec Estonská brutální pravda o události té doby, na jejichž podkladě, film byl natočen, ani výročí Breivikovo masakru? Ty České současné komentáře, to byl důvod toho ŠOKU? 

Jsem mentor a moralista? Dnes jsem nečetla, dnes jsem se dívala a moje stará hlava si vzpomněla na tu tragedii tenkrát, můj smutek a to, že v takových chvílích, můj starý mozek přestává rozumět době, ve které žijeme a vztahům, které se rozvíjejí v mladých hlavách, co je v rukou těch budoucích, myšlenka na to, jak svět má v čase příštím vypadat mě stále víc nutí něco proti tomu udělat. Ne, tahle cesta nikam nevede, je to slepá ulička ve které se díváme do tmy. A jestli chcete přijít, nepodívat se na film a komentáře tam, říci nějakou frázi o tom, že vy nic podobného neznáte, nevidíte a že mám myslet pozitivně, nedělejte to, jen by jste mě popudili.

Výstřižek18

FILMY A POKRAČOVÁNÍ ODKAZ

Sedm kapitol ze života studentů jedné blíže neurčené estonské střední školy. Introvertní Joosep se stal terčem nejapných her svých spolužáků, které dráždí svou uzavřenou povahou. Žerty postupně přerostou v šikanu, jež vyústí v tragédii – k překvapení všech – i diváků. Mrazivé svědectví o ponižování lidské důstojnosti.