FRANTIŠEK

 TO JMÉNO VE MĚ VYVOLÁ NĚKOLIKERÉ ODEZVY 
Všechny jsou příjemné a milé, po léta čtené knihy, ve kterých byl František, nějak zakomponován, byl to vždy hodný chlapec, nebo muž, ten nejlepší z nich je ale na obrazech vymalován, vždy tak mile, něžně a chlapecky krásně, že bych ho nikdy nemohla považovat za špatného člověka. 
O Františkovi se píše hezky a my se radujme že nový PAPEŽ, převzal své jméno právě od tohoto svatého člověka. 
   František byl pln ducha lásky. Nepociťoval upřímný soucit jen s trpícími lidmi, ale i se vším živým i neživým stvořením. Tak miloval zvláště ty tvory, u nichž mohl nalézt nějakou podobnost, nějaký vztah k Božímu Synu. Mezi zvířaty zvlášť něžně miloval jehňátka, protože svaté Písmo přirovnává našeho Pána Ježíše Krista k beránkovi. I červy měl ze srdce rád, protože přece o Spasiteli četl: „Červ jsem, a ne člověk.“ Proto je zdvíhal ze země a odnášel stranou, aby je lidé nepošlapali. Všechny tvory a živly zval ke chvále Tvůrce a nazýval je svými bratry a sestrami. A když někde, ať už na ulici, v domě nebo na zemi, nalezl něco napsaného, zdvihl to s úctou a položil na nějaké svaté nebo důstojné místo z obavy totiž, aby tam nebylo napsáno jméno Páně nebo něco, co se vztahuje na Boha. Když se ho jeden bratr tázal, proč sbírá také spisy pohanů a takové, v nichž jméno Páně jistě není, řekl: „Můj synu, vždyť v nich jsou písmena, z nichž se může přeslavné jméno Pána, našeho Boha, složit. A to dobré, co je v jejich spisech, nepatří ani pohanům, ani jiným lidem, nýbrž jen Bohu, kterému náleží každé dobro.“ Jednou šli s bratrem Pavlem kolem pole, na němž pásl pastýř stádo kozlů a koz a mezi nimi jehňátko. Zůstal stát a s hlubokým dojetím bratrovi pravil: „Vidíš toho beránka, jak mírně se chová uprostřed kozlů a koz? Říkám ti, právě tak mírně a pokorně se choval náš Pán Ježíš Kristus mezi farizeji a velekněžími.“ Když šel podruhé tou cestou a zase ho provázel týž bratr, potkali muže, který nesl na ramenou provazem svázaná dvě jehňátka na trh. Jakmile zaslechl František jejich bolestivý bekot, bylo mu jich líto a jako matka je něžně hladil. Muži pak řekl: „Proč svazuješ mé bratříčky beránky, věšíš si je na ramena a tak je trápíš?“ On mu odpověděl: „Nesu je na trh, protože nutně potřebuji peníze.“ Světec se ho tázal: „A co se s nimi pak stane?“ Nato ten muž: „Kupci je zabijí a snědí.“ „To se nesmí stát! Vezmi si místo peněz můj plášť a přenech mi ty beránky. “ Muž s radostí souhlasil a vzal si plášť, protože byl daleko cennější. Světec ho totiž dostal nový téhož dne od jakéhosi zbožného muže, aby se chránil před zimou. Když měl nyní František beránky v rukou, přemýšlel, co si s nimi počít. Tázal se také bratra. Pak je dal tomu muži zpět s příkazem, aby je už nikdy neprodával, ale pečlivě se o ně staral. 

Modlitba svatého Františka 

Pane,                                                                 sv. František
udělej ze mne nástroj svého pokoje,

abych přinášel lásku, kde je nenávist,
odpuštění, kde je urážka,
 jednotu, kde je nesvornost,
víru, kde je pochybnost, 

pravdu, kde je blud,
naději, kde je zoufalství,

radost, kde je smutek,
světlo, kde vládne tma,

pomoz mi,
abych netoužil po útěše, ale těšil.

 

vat.

 

30 komentářů: „FRANTIŠEK

 1. Buenas noches, querida Anna.
  Pasa una excelenta semana y una Felices Pascuas!!
  Maravillos el video que me has dejado en mi blog!!.
  Aqui te dejo uno de Argentina!

  Rompimiento del Glaciar Perito Moreno 2013 (Breaking of the Perito Moreno Glacier

 2. Bon mercredi mon amie Anna

  Youpie c’est le printemps !!! … même si on pourrait penser qu’on
  est en automne mdrrrr.

  Passe une belle journée avec du soleil dans le coeur ☺☺☺☺

 3. Ač nejsem katolík, je mi nový papež něčím sympatický a věřím tomu, že se i se svým vybraným jménem dobře uvede. Jen se nesmíme nechat znechutit názory médií, která se na každého snaží něco zaručeně něco vytáhnout. O svatém Františkovi jsem četl. Je jedním z nekolika světců, kteří mě něčím zaujali a myslím, že mají co říci i v současnosti. Svatý otec je z řádu Tovaryšstva Ježíšova.
  U nás jsou jezuité zprofanovaní od dob, kdy nám ve škole vnucovali jen jednoho a tím byl Antonín Koniáš pálící české knihy. O tom, že u nás Jezuité také byli nositely kultury a vědy se v našem dětství nemluvilo. Bohužel. Nyní však vžité názory a nevědomost vládnou. Lidé jsou příliš líní aby si o tom něco přečetli, ale i pohodlní změnit zajetý názor. Stejně tak je tomu u lidí s názory na církev. Z toho vyplývá i odpor a kampaň proti nešťastně vyřešeným církevním restitucím.

  1. Odvolávání se na středověk, je tak středověké, jako by mě někdo něco říkal o raketoplánu, vesmíru a odvolával se na to, že kosmonauté také neviděli Boha. Mnoho lidí nechce nic vědět, nic řešit, je to pro ně pohodlné, říkají dokonce že kdo nic nedělá, nic nezkazí, to aby si zdůvodnili svou víru, nebo nevíru, prý žijí jak umí. Neřeším, když někdo v mém okolí tvrdí, dokaž mně, že je Bůh, a uvěřím, nevím jestli se mám smát, nebo plakat, musela bych pro jejich vzdělání, obětovat zbytek života, mám vždy chuť, jim odpovědět sprostě, slovy Bolka Polívky.
   Různé církve, také neřeším pane Oto, doufám v ecumenii a v to, že různé víry vznikly jen různým podáním téhož, a to že máme všichni jen jednoho Boha, je pro mě nejdůležitější myšlenka.
   Že studium náboženství, není součástí vzdělání, ještě tolik let po revoluci je základní chyba vzdělanosti v téhle zemi, neznamenalo by to jistě, že každý kdo o církvích a víře něco ví, musí být věřící člověk, ta vzdělanost ale samozřejmě chybí a ovlivňuje myšlení v negativním smyslu. Jsem starý člověk a vzdělání dnes, považuji za, ne jen nedostatečné ale povrchní, o mnoha vysokoškolsky “ vzdělaných „ se nedá říci, že mají všeobecné vědomosti? A samozřejmě to má všeobecný dopad na tuhle ateistickou zemi. Svět si již na nás ukazuje prstem a říká, ti patří na hranicí ( zase, jako ve středověku? ) Ani dva tisíce třináct let po Kristu, se lidstvo nic z toho, co říkal nenaučilo?

   1. Jen jsem ještě chtěla dodat, že ti, které za vzdělané považuji, nad obyčejnými lidmi povýšeně ohrnují nos, nijak nepřispívají svým postojem k povědomí toho, že víra a církve, mohou být nápomocny k zlepšení poměrů v sociální sféře, nechci přímo říci, k umravnění, a že je nám toho třeba, je zjevné každodenně.

 4. Ty už víš, Aničko, že věřící nejsem a do kostela nechodím, pokud ano, tak jenom obdivovat díla velkých mistrů. Moc bych si ale přála, aby v lidech bylo víc ohleduplnosti, dobroty a pokory, to by bylo na světě krásně. Třeba nový papež dokáže svým příkladem něco změnit.
  Přeji ti krásné dny v Krušných horách. 🙂 Hanka

  1. Spoustu lidí na světě nikdo k víře nevychovával, o Bohu nic nevědí, přesto žijí tak, jak to Bůh má rád, mají v sobě jakýsi vnitřní kodex, aniž to sami vědí, tím vlastně těm druhým ukazují že Boží dílo je tady všude kolem nás a že je nutné tu krásu chránit, zvelebovat a těm co ničí, dávat na vědomí, že dobro má větší sílu a moc, nežli zlo. Věř Hanko čemu chceš, já prostě věřím tomu, že jsi dobrý člověk, a to mě stačí.

    1. Ono, v takovém případě Hanko, ač si mnozí myslí něco o jakémsi „imege„ svém vlastním egu, a že jim lidé mohou být ukradení, moje životní zkušenost mně říká naprostý opak, že důležité je, co si myslí lidé kolem nás, podle toho si nás zařadí, udělají si neměnný, názor a také se podle toho k nám chovají, nevím jak je tvůj postoj k sobě zakořeněný, je ale na čase ho změnit, a začít, mít ráda sebe samu a být na sebe trochu pyšná.

     To jsou rady jedné baby
     co do tebe trochu vidí
     nelže ti a nezávidí
     má své zvláštní móresy
     servítky si nebere
     někdy tě i nas..e

 5. Už si nedělám vůbec žádné iluze o nikom, ale toto jméno je mi sympatické a taky ta skutečnost, že nový papež je přijal za své. Vysvítá v tom opravdu kousek naděje. Ale jaký bude, ukáže se v budoucnosti…
  Zatím bych mu přála hodně síly, zdraví, a také pokory a silné vůle, aby si dokázal zachovat své předsevzetí.

  1. Jsme země bezvěrců, u nás je vliv církví na každodenní život pramalý. Podle toho vypadá u nás morálka, etika a zodpovědnost? Ve světě ještě víra, vliv na běžný každodenní život má, a tak je stále ještě velice důležitým aspektem, kdo se stal svatým otcem, nejvíce se raduje jižní Amerika, vědí, že to byl a bude otec chudých.

 6. Také jsem četla o novém papeži jen samé dobro a jsem ráda hlavně za to, že je skromný a nezáleží mu na nějakém bohatství. To se mi líbí. Jen doufám, že vydrží, není už nejmladší, ale líbí se mi i jako člověk – je sympatický od pohledu. Díky Bohu za něj!

  1. Dneska jsem se na druhém programu dívala, jak katastrofálně vypadají pohraniční farnosti, byla jsem se s panem Google podívat na těch místech, abych si udělala obrázek, některé ty vesničky jsou docela pěkné, jen to, co se zanedbalo, jako “ církevní majetky „ a dodnes to církevní není, dostalo za těch dvacet tři let důkladně zabrat, komunisti, udělali z šlechtických sídel a zámků, statky, ustájili tam krávy, a poslední elita, zase zdevastovala vše církevní, nemají si co vyčítat. Tedy i po této stránce budu doufat, že se něco v budoucnu změní. A že i my v pohraničí budeme konečně vzati na vědomí, nabudou se brát v potaz jen pražské památky, a vnitrozemí, a bude vzkvétat celá země, ne jen něco, za jistých podmínek, a na něčí úkor?

   1. Musíme věřit, Aničko, ale raději jen opatrně. Těch řečí kolem vracení toho církevního majetku, já jim ještě moc nevěřím. Necháme se překvapit.

    1. Ono, mluvíme-li v tomto článku o církvi, nejde jenom o ni, jsou tady jisté souvislosti, žiji tady relativně krátce, třicet pět roků, dnes tady není spojení, (žádné), obchod, hospoda, do školy si ty tři děti, co tady žijí, vozí rodiče, dvacet kilometrů sami ( návrat do středověku ). Bývala to krásná kvetoucí vesnice s přátelskými lidmi, a ještě předtím, před válkou, tady byl obchod, pět hospod, pekárna, cukrárna, řemeslníci všeho druhu, malé manufaktury, uživili se všichni, a kostel býval plný, mám k tomu všemu obrazovou dokumentaci, kam spěje dnešní ekonomický rozvoj nechápu, celou zemi vybydlíme, vylidníme a odstěhujeme do Prahy, nebo co si dnes myslí naší novodobí uzurpátoři ekonomické moci? Už nám odpírají i duchovní život, kostely se v pohraničí zavírají, prý z obavy o zdraví a životy věřících, když chceš psa bít, hůl si najdeš, i komunisti, to tak dělali. Týdenní jízdenka do práce stávala tři koruny, dnes by to bylo padesát na den, kdo ze zdejších lidí by jezdil pracovat za sedm tisíc, vydělávat si na svačinu a jízdné, tedy jsou tady všichni mladší lidé nezaměstnaní, oni neztratili jen víru, oni ztratili i naději.

 7. Buenas noches, querida Anna.
  Muy emotivo tu post, haciendo mencion al nuevo Papa.
  Aqui en Argentina, Francisco es muy querido por su tarea sacerdotal, es un ser muy sincero, desde siempre lo fue asi.
  El tiempo nos dirà mucho mas sobre su persona, solo espero mejore muchos temas candentes del Vaticano…
  Un excelente fin de semana
  Besos para ti querida amiga!

  1. Molti credono che sarà come Giovanni Paolo, caro e amato del mondo, l’Argentina sa già e siamo tutti ansiosi di riconoscerlo. Bella nuova settimana cara Mane, abbraccio …..

 8. Kardinál Vlk prohlásil, že toto byla jasná volba Ducha svatého, protože jméno nového papeže netipovaly vůbec žádné mediální prostředky a pro mnohé bylo velkým překvapením. Věřím tomu a nová hlava katolické církve se mi líbí pro svou skromnost a pokoru.

  1. Vzpomínám v tyto dny na jednoho Františkána, který mě provázel celým životem, oddával nás, křtil naše děti a vnuky, a až do revoluce musel utajovat příslušnost k tomuto řádu, po revoluci, jako stařeček plakal radostí, že si může zase obléknout hábit, pomáhal organizovat opět, tento řád, a jako poděkování Bohu, odešel pěšky a bos do Prahy a vstoupil do kláštera Františkánů. Jeho plat, před revolucí byl devět set korun, staral se ve své farnosti o pět kostelů, nebýt jeho, tak spadly všechny, ne jen ten jeden, farní, v Lenešicích, který spadl před pár lety. Mnoho lidí omlouvá svou lenost, dostát nějakým tradicím, odvolávají se na středověk, mluví o chamtivosti církví, nejsou schopni dostát způsobu života, jako je to jinde ve světě, nebudu mluvit přímo o víře v Boha, to je každého soukromá vnitřní záležitost, oni zavedou své děti, místo v neděli do chrámu, do supermarketů, aby měli na co vzpomínat. Tradice jsou ta tam a slušnost, respekt k čemukoliv, s nimi. Čtu v posledních dnech takové hanebnosti na toto téma, že ztrácím jakékoliv iluze o lidech v téhle zemi, a aby je navštívil konečně duch svatý, rozsvítilo se jim v hlavách, bych jim všem ze srdce přála Jaruško. Hezkou neděli ti přeji. Anna

   1. V naší zemi zůstala snad jediná tradice, kdy lidé houfně naštěvují kostely, o Vánocích na půlnoční. Asi se na tom podepsala léta strávená v „socialismu“ i já vedla velký zápas, než jsem byla schopná uvěřit, vždyť to se vymykalo všemu, co jsme se učili ve škole a co jsme viděli kolem sebe. Nezbývá nic jiného, než se za náš národ modlit a věřit, že Duch svatý, ty hlavy rozsvítí…

    1. Ne každý člověk, který chodí do kostela je a musí být věřícím, víra je dar a cesta, jdeme po ní celý život, stále škobrtáme o své okolí, předsudky, výchovu, a své hříchy, tam kde není poučení, nevědoucí jsou i nevěřícími, nemají pochybnosti o svém konání, bují tam pýcha, že člověk je pánem sám sobě a že může všechno? Teprve s vírou získáme pokoru. Dáváme svým dětem a dalším generacím tutéž výchovu, co nám dala minulost, necítíme vinu, a vše se bude opakovat, v ještě větším rozsahu. Když potkám v kostele rodinu s maličkými dětmi, sepnou ručičky, mám velikou radost, je jich ale tak málo. Hezký nový týden Jarko…

 9. Milí přátelé, vkládáme tisíce let své naděje do nových prezidentů, králů, úředníků, i úplně maličkých vládců, kteří nám chtějí ukázat svou nepatrnou moc, i v obcích o několika obyvatelích. Vždycky když je zvolen někdo nový, svitne nám jakási naděje, že teď, už se něco začne konečně měnit k lepšímu. Náš nový svatý otec, poznal poměry v chudém prostředí, sám žil, jako svatý František, mezi chudými lidmi, přijal jméno človíčka, který se obrátil k víře, aby neublížil, ani mouše. dej nám nebeský pán, aby tato idea vládla ve Vatikánu, a přinesla dobro celému lidskému pokolení.

 10. Bonne fin de semaine mon amie Anna

  Perso j’attends le vétérinaire, en effet en brossant Laika hier
  je me suis aperçue qu’elle avait une petite blessure à la patte
  arrière gauche. J’aime autant être rassurée et je n’ose pas mettre
  n’importe quoi dessus.

  D’après la météo il tombera encore 5 cm de neige, après j’espère que
  ce sera fini ☺☺

  Passe un bon vendredi

 11. Der neue Papst ist gut finde ich,und bin froh das wir wieder einen haben.Wünsche dir liebe Anna einen schönen Tag.Und ein schönes sonniges weekend.Grüße lieb Gislinde

 12. hezké vyznání vztahující se ke jménu,můj dědeček byl František a tak jeden z našich synátoru je pokračovatelem toho jména v rodině je ti občas Aničko sranda jak mi to ujede a ztituluju ho Fanoušku je mu 22 roku se rozvrkočí a vyhrožuje že eště raz mu tak řeknu,že se odstěhuje no a naše děvucha je mezi nima 18 roku rozdíl ho tituluje Fanánku to zas ji vyhrožuje,že už ji nebude hlídat její pošuky, no a čas ukáže jak nový papež se ze svojim posláním popere,zdravím Aničko a měj se krásně pa

 13. Das ist schon ein über weltigenes Bild von dem Raum einfach wunderschöne danke dir für das tolle Bild einen schönen Freitag liebste Anne und ein glückliches Wochenene wünsche ich dir Klaus

  1. Milá Kejt, je mě ctí a mám radost z vaší návštěvy, my věřící lidé máme jistě všichni radost a víme co nám tento krok přináší, modleme se i za ty, kdo zatím církev nepotřebují k životu, aby i oni poznali, že církev je dobrá, a víra v našeho pána, je nezbytnou, pro dobro světa. Děkuji vám, přeji hezkou neděli. Anna

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s