Není o čem ?

Mluvit, psát, číst? Je prý čas prázdnin, okurková sezona, jak se u nás říká. Všichni co nějaké peníze měli, je již vydali, za dovolenou, krásné výlety, letní dálky. Tedy zřejmě neuspěji ani já s návody a tématy, jak levně pořídíte dovolenou, poradila bych s křížkem po funuse…….. jak jsem to dělávala já? Řeknu… budete-li chtít. Dnes jsme již pěkně doma, na zahradě, užíváme si léto, i když je každý den jinak, ve dnech kdy je vedro, zalézáme za dům do stínu pergoly a chladíme bosé nohy na studené dlažbě.

Ochladí-li se, sedneme si na verandu do závětří, sluníčko, co sem tam vykoukne z mraků ji vyhřívá, a je tam příjemně, chvílemi zavane svěží větřík, aby jsme se nezapařili. Nosíme si tam i drobné práce, já třeba zašívám, a muž dělá drobné opravy, a když je opravdu zima, a letos i takové dny tady u nás na horách byly, sedneme si v zimní zahradě, tam je teploučko vždy. Je pravdou že , třeba u moře, přijde uklízečka a uklidí, ty chcíplé mouchy, co se tady ve verandě válejí již dva dny, i to listí by asi uklidila, já žádnou Barču nemám, a kašlu na to, ať si to uklidí vítr, je léto a já odpočívám po těžké a strastiplné dovolené, ano byla krásná, ale mé tělo říká, seď už konečně doma, nebudeš se muset zotavovat měsíc. Ono totiž,  VŠUDE  DOBŘE,  DOMA  NEJLÉPE.


A máte-li chuť navštívit moji zahradu v různých letech, TEDY  a TADY 2  

Také jsem dala na lištu nový prográmek, dozvíte se nejen jak málo u mě dnes bylo lidí, kliknete-li v něm na vlajku, dozvíte se i mnoho geografických údajů o zemi a lidech .

tady je malý příklad, nebudu to překládat, kopíruji  to sem z překladače.

Údaje Mapa stránek © 2012 Tele Atlas – Podmínky použití

 Zeměpis
Uzavřený, strategicky umístěné obkročmo některé z nejstarších a nejvýznamnějších pozemků tras v Evropě; Moravská brána je tradiční vojenský koridor mezi pláně severní Evropě a na Dunaji ve střední Evropě
Umístění: Střední Evropa, mezi Německem, Polsko, Slovensko a Rakousko
Zeměpisné souřadnice: 49 45 N, 15 30 E
Oblast: Celkem: 78.867 km čtverečních pozemků: 77.247 m² km voda: 1620 sq km Velikost srovnání: nepatrně menší než South Carolina
Hranice pozemků: celkem: 1,989 km sousední země: Rakousko 362 km, Německo 815 km, Polsko 615 km, Slovensko 197 km
Délka pobřeží: 0 km (vnitrozemí)
Námořní nároky: žádné (vnitrozemí)
Podnebí: mírná, chladná léta; chladný, zamračené, vlhké zimy
Terén: Čechy na západě sestává ze skalnatých plání, kopců a plošiny obklopené nízkými horami, na východě Moravy tvoří velmi kopcovité zemi
Výškové extrémy: Nejnižší bod: Labe 115 m Nejvyšší bod: Sněžka 1602 m
Přírodní zdroje: černé uhlí, hnědé uhlí, kaolin, jíl, grafit, dřevo
Bilance půdy orná půda: 38,82% trvalé kultury: 3% ostatní: 58,18% (2005)
Zavlažovaná půda: 390 sq km (2008)
Přírodní nebezpečí: záplava
Současné problémy: Životní prostředí znečištění vzduchu a vody v oblastech severozápadních Čech a na severní Moravě v okolí Ostravy současných zdravotních rizik kyselého deště poškozující lesy, snahy vnést do průmyslu EU kód by měl zlepšit domácí znečištění
Mezinárodní dohody: Životní prostředí strana: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-oxidy dusíku, znečištění ovzduší-perzistentních organických znečišťujících látek, znečištění ovzduší-sirné 85, znečištění ovzduší-sirné 94, znečištění ovzduší-těkavé organické sloučeniny, Antarktida-environmentální protokol, Antarctic Treaty, biologická rozmanitost, změna klimatu , změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změna životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách, velrybářská podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod