Paul McCartney glass wall !!!

Nikdy již nechci jíst maso !!! 

To co jsem viděla, a nebylo to poprvé, co jsem shlédla podobné výzvy a to mě neustále přesvědčuje o tom že člověk dospěl do své fáze vývoje, kdy neříkat a nepsat kontroverzní věci je hřích, to jak se lidé chovají k přírodě a k planetě zemi, ke zvířatům nemá obdobu, je nutno projevit svůj protest s tím co se děje. Nejsme-li ochotní projevit svůj protest s tím jak se život na této zemi vyvíjí jakoukoliv jinou reakcí, je potřebné a nutné začít protestem sami u sebe, já osobně se k této akci připojím tím že po zbytek svého života již nikdy nevezmu do úst maso.


Kam až dospěl člověk v honbě za pochybnou touhou po zisku a prosperitou ? Projevuje se větší a nesnesitelnější lhostejností, bezcitností a brutalitou ! Kam až člověk hodlá dojít ve své domnělé nadřazenosti, panovačném jednání se zvířaty a přírodou? Vybereme-li si pro sebe a svůj vnitřní život alibismus  a jsme spokojeni s vývojem, je to zajisté naší soukromou záležitostí, kam ale tato sebe uspokojující politika vede, je čím dále tím zjevnější, čím dále brutálnější vnikání do našeho života, nás nutí uzavírat se do sebe a myslet si, že nás se to netýká, navenek se tváříme, že jsme vlastně spokojeni, je-li od nás požadováno udělat jakýsi krok k nápravě, většinou nás to obtěžuje, alibisticky se vyhneme zodpovědnosti slovem já……..JSEM SI VYBUDOVAL SKLENĚNOU STĚNU,  a co je za ní mě nezajímá, říká to dnes mnoho lidí, a co vy, co vy na to řeknete vážení ?