Byli tady ?

UŽ VÍM JAK VZNIKL POZDRAV MLADÝCH : ČÁGO BELO ŠÍLENCI.
Co a kdo, no přece jsem to naznačila už v předchozím článku, lidé kteří dokázali víc nežli my s naší úžasnou technikou, létáme na měsíc, operujeme srdce, transplantujeme orgány, ano jsme úžasní, ale také jsme, čím dál tím více egocentričtí, a krom sebe samých nás nic moc nezajímá, většinou si myslíme je to daleko, nás se to netýká. Dnešní svět je ale tak propojený a malý, že se nás týká vše a žádný problém není tak daleko, abychom nebyli jeho součástí, ať chceme nebo ne. V Americe, tedy té jižní se poslední dobou rozmáhá myšlenka na popření pozitivního vlivu na příchod Evropanů na kontinent. Já také zastávám názor, že lidská pýcha zapříčiňuje mnohé špatné vlivy na myšlení. Původní obyvatelé Ameriky, jsou diskriminováni dodnes, jejich kultury jsou popírány, a dodnes se traduje myšlenka méněcennosti těchto národů a jsou ještě stále v rezervacích.
Ve videu je počítačová simulace vykopávek, z relativně nedávné doby, je velice zajímavé, jak indiánské kultury, o nichž jsme se dozvídali že to byli divoši, měli tisíciletou kulturu. A to již vůbec nemluvím o těch jihoamerických, prehistorických stavbách, které směle můžeme přirovnat ke starému Egyptu.