Byli tady již dávno ?

Kdo a co, no přece……… Zajímá mě mnoho let jak třeba dokázali přemístit břemena o tisících tunách, my jsme to tedy jako národ dokázali udělat,  také něco takového jako staré civilizace, co zřejmě uměli a dělali běžně, přestěhovali jsme Mostecký kostel a pomáhali stěhovat, v Egyptě takové kolosy, jako je Abú Simbel. Odkaz : http://faraon.wz.cz/cesta/abu.htm
Jistě jsou to díla monumentální a nejsou pro nás záhadou, víme přesně jak se to dělo, a když budeme chtít najdeme si na internetu přesný popis toho díla, nebo spíše děl století. Ale………

Abú Simbel, jeden z nejkrásnějších dvojic chrámů v Egyptě, ležící na břehu Asuánské přehrady asi 400 km jižně od Luxoru a 900 km od Káhiry. Původně je Ramesse II. nechal vytesat do strmé pískovcové skály na břehu Nilu, ale při stavbě Asuánské přehrady byly chrámy  rozřezány na více než 1000 bloků o hmotnosti až 30tun a o 68 metrů výše a 180 metrů dále opět sestaveny. Nejprve byl návrh nechat chrámy zaplavit, ale naštěstí byly chrámy jen přemístěny, čímž ovšem ztratily mnohé na své majestátnosti. Práce na jejich přemístění trvaly tři roky a roku 1968 byly veškeré úpravy dokončeny. Jednotlivé rozřezané kamenné bloky byly pak skládány na vybraném místě a uchycovány na speciální železobetonovou konstrukci. Nad celým chrámem byla pak vytvořena železobetonová kopule pokrytá zeminou a kamením, aby tak dotvářela iluzi přirozeného skalního pahorku. Pod „pokličku“ této kopule je v případě Ramessova chrámu možné nahlédnout a prohlédnout si vnitřek jejího obsahu s celým systémem vzpěr, na kterých je chrám zavěšen. Ale zpět k práci Ramessových architektů. Větší z obou chrámů nechal Ramesse II. Zasvětit bohu Amenreovi, Ptahovi, Raharachtejovi a sobě samému, jakožto vtělení boha Hora. Menší chrám pak své ženě Nefertari a bohyni Hathor.

Je to jen taková ukázka, co dokáže dnešní člověk, ale mě zajímá jak to dělali třeba lidé doby kamenné, my si o nich myslíme že neznali technologie, jaké třeba máme dnes, jak civilisace dob minulých dokázali stavět chrámy kolosálních rozměrů, Baalbek je místo, provokující mě k neustálému vyhledávání informací, bohužel nedostávám žádné nové odpovědi a někdy se zdá že historie ustrnula na mrtvém bodě, a děti se ve školách učí bludy, a technologie na kterých si tak zakládáme tady byli vždy, jenom jsme je jako lidstvo někam zašantročili, ve věčných sporech o moc a válkách. odkaz : http://vejprty.com/baalbekc.htm

Jak se opracovávali a přepravovali tyto mega kolosy je záhadou dodnes, nechci psát jen o věcech tak všeobecně známých, dělá to mnoho lidí a jistě to již každý zná, slyšeli jste to a viděli kde všude, poslední dobou mě nejvíce zajímá, proč se stále děti ve školách učí o tom kdy a jak Kolumbus objevil Ameriku, i já jsem se tento nesmysl učila a je to notná řádka let, kdy nám bylo vtloukáno do hlavy toto dogma, že civilisace přišla na tento kontinent se Španěly a Portugalci, já se spíše domnívám že tito přišli jednu velkou civilisaci zničit a zřejmě se jim to i podařilo, dnešní vykopávky něčemu podobnému nasvědčují, čím dál tím více, jak se pomocí satelitní technologie odkrývají četná tajemství severní i jižní Ameriky, a nacházejí se nové a nové památky na zvláštní kultury, a začínají se vyvracet pravdy, jež nejsou pravdami. Souvislosti „pyramidálních“ podobností jistě nejsou náhodné, a Toltecké památky se mě jeví také hodně poafričtělé, jak se tyto tipy lidí dostávali přes oceán ??? Olmecové a jejich záhady mě přivádějí stále více v úžas.  A v dnešní době genetických pokusů, lze srovnávat  a zařazovat, dříve věci neslučitelné, pomocí nových vědeckých metod i vyvracet rádoby pravdy, jež  nevím zda jsou ještě pravdami.
fotografie jižní Amerika, Mexiko : https://profile.live.com/cid-d85a5621ed43d02b/?mkt=cs-cz&wa=wsignin1.0#!https://skydrive.live.com/?cid=d85a5621ed43d02b&sc=photos!cid=D85A5621ED43D02B&id=D85A5621ED43D02B%213093&sc=photos