Čas lásek a malin nezralých

Čas bálů, nacházení prvních lásek, krásných šatů, galantních pánů, a elegantních dam, to je snad romantika časů minulých, můj muž ve smokingu a já v dlouhé róbě, mám pocit, že se moje vnoučata smějí, i když jsou již dávno dospělá, já je stále poučuji, kdo komu otvírá dveře, jaká jsou pravidla při podání ruky, jestli má pán dámě posunout židli při usedání a jestli má či nemá přibouchnout prstíky do dveří auta, tak to měl být vtip na osvěžení, jenže…….mám velice dobrý pozorovací talent a nevidím dnešní dobu moc lichotivě, horních deset tisíc, by si rádo hrálo na vysokou společnost, bohužel po třech skleničkách jde etiketa stranou, a každý se chová, jak mu zobák narostl, neboli jak je mluvit a jednat běžně navyklý, prostě  a sprostě

Dokonce televizní rádoby umělci se dnes z nedostatku argumentů uchylují k vulgárnostem a rádoby je vydávají za inteligentní humor. Etika a slušnost se stává výsadou již neexistující vrstvy, ta nová elita, až na pár výjimek, se nenamáhá se omezovat ve svém chování, oni si to přece mohou za své peníze dovolit, chovat se jako burani, a proč by měli být pro někoho vzorem? Vždyť přece není třeba nedrmolit, když mluvím, nekřivit pusu k jedné straně, což je v řeči těla, jak je dnes moderní říkat, projev nadřazenosti a opovržení, v televizním projevu je to u „umělců“, častým jevem, nemluvě o aaááá, eéééé, hekání, zakoktávání se pomocném pokašlávání, a jiných hovorových nešvarech, rychlé drmolivé řečnění, je projevem neuvážených hovorů o ničem a bez rozmyslu, malá slovní zásoba, je toho hlavní příčinou, a z toho vyplývající malá sebedůvěra.


Tak nevím jestli ta chuďátka ten pochod neměla za trest, na co z té vojenské drezury budou jednou vzpomínat, já bych se na jejich místě také nejspíše opila, jak to obvykle končívá. Není-li člověk systematicky vychován aby žil v nějaké kultuře, není možno to do něho vpravit, jíst kulturně u prostřeného stolu nikoho nenaučíme za jeden den, to musí dostat do krve a soustavnou výchovou, tyto věci musejí být vžité, Projevme svým dětem lásku a úctu k jejich slavným dnům tím, že budou na nás pyšní a my na ně, necháme doma svá utahaná trika, a slavnostně uctíme krásný den našich drahých, milovaných dětí, a budeme s tím počítat dlouho dopředu. Proč to dnes, někteří lidé považují za zbytečné ?  

http://www.plesvopere.cz/2012/index.php