VÍRA?

V dnešní době, kdy lidstvo dosahuje rozumově úrovně, jaká v dějinách lidstva nemá obdoby, se projevuje i druhá  tvář jedné mince, lidé hledají a potřebují jakousi duchovní podporu a nacházejí „lásku“ v náručí jakýchsi komunit vymývajících  mozky pochybnými metodami, mladým lidem jenž nebyli k jakékoliv víře vychováváni ani doma, ani školou, nedostalo se jim po této stránce, žádného vzdělání ani výchovy a tak tápají. Přidají se ke komunitě jakéhosi neurčitého směru a smísí ve své hlavě věci neslučitelné, ráno navštíví katolickou mši, jdou ke svatému přijímání se všemi svými hříchy, bez toho aby se usilovali o nápravu spáchají svatokrádež, odpoledne navštíví s kamarádkami jakési společenství východního učení, je to zkrátka v módě a věnují se uctívání jakéhosi kultu, a v noci zavolají televizní kartářce, aby jim poradila co dělat se svými životními partnery, aby si je udrželi. “ Bože odpusť jim, neboť nevědí co činí „.
Kdo nese vinu za tento zmatek v hlavách, proč nikdo neukáže cestu, a to takovým způsobem, aby sami byli schopni rozlišit to, co je dobré a co špatné. Kam a proč jít. Vzdělanost v naší zemi se stává jednostrannou, úsudek a rozlišovací schopnost se neřídí konvencemi a základní zákony lidstva jako je desatero, jsou nejen zpochybňovány, ale dokonce objektivizovány.
Vznikají nová náboženství ze kterých mě vstávají vlasy na hlavě, snažila jsem se porozumět těmto věcem, ale zdá se že je to ještě horší nežli můj první dojem, jmenuje se to Scientologická církev, možná je podstata  etická, ale výsledek ve mě budí, přímo bázeň.
Na internetu se najde i inteligentní výuka, které bych dala přednost, aby si mladí mohli ve svých hlavách srovnat myšlenky a rozhodnout se co v životě je přínosné a co není, ukázky jsou dole na odkazech.

1. nebudeš mít jiné bohy, mimo mne. (Neuctívej jiné bohy)
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. (Nezneužívej Boží jméno).
3. Pomni, abys den sváteční světil. (Zasvěť jeden den v týdnu Bohu)
4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.
5. Nezabiješ. (Nebudeš vraždit).
6. Nesesmilníš. (Měj v úctě lásku mezi mužem a ženou).
7. Nepokradeš. (Nezcizuj majetek druhých lidí).
8. Nepromluvíš křivého svědectví. (Nemluv o jiných lidech nepravdivě).
9. Nepožádáš manželky bližního svého. (Měj v úctě lásku mezi mužem a ženou).
10. Nepožádáš statku bližního svého. (Nezcizuj majetek druhých lidí).
Článek o tom jak jsou přikázání porušována, vykládána, překrucována, by byl směsicí sarkasmu, humoru, pláče a jiných emocí a stejně by nic neřešil a sama tato přikázání, pokud by se do důsledku dodržovala, by bez jakýchkoliv dalších zákonů, stačila k tomu, aby na světě byl klid.
odkaz :  


odkaz : 

odkaz :  


odkaz :  https://annapos.wordpress.com/2011/07/11/to-o-cem-se-tady-pise-to-moje-hlava-nebere/