RADOST V OČÍCH

VSOUČASNÉ DOBĚ PROBÍHÁ SVĚTOVÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE VE ŠPANĚLSKU V MADRIDU
V komentářích Jarmila píše, jsem úplný bezvěrec, Nevěřím, člověk nemůže být bezvěrec, vždy v něco věříme i kdyby jsme sebevíc nechtěli budeme věřit, v lásku, ve své děti, v lepší příští. Někdo řekne řeči, slova, ne to je naděje, že lidé budou rozumět tomu co tím myslím, ti kteří k tomu aby věřili nepotřebují instituci, i když každý svaz zahrádkářů je podobná instituce, která dá dohromady dobré lidi dobré vůle v naději na dobré dílo. A radost v očích mladých lidí?  Děkuji za projevený názor,  je to pro mne radostí, nikdy jsem neměla v úmyslu někoho nabádat k víře jen k zamyšlení o tom co a k čemu směřuje, jsou cesty které nikam nevedou a přesto mají smysl.
My Češi jsme dnes zemí misijní,  mnohdy se bojíme přijmout ruku pomocnou, podanou na mostě k zodpovědnosti za své činy a přesto odjelo na setkání tři tisíce našich krásných dětí. Bohu díky.

odkaz : http://jozefmiklosko.blog.sme.sk/c/273640/Dva-miliony-mladych-s-papezom-a-media-nic.html

odkaz : http://www.madrid11.com/

470638ca17dce8daeb3b9a83943c6e4d-1
odkaz : http://madrid2011.signaly.cz/
Madrid

3406681-jan-pavel-ii

Dívám se do těch mladých šťastných tváří a porovnávám je s tvářemi a očima mládeže kterou běžně potkávám na ulici, ne nejsou moc rozdílní, jen v těch na cestě setkání s bohem, je nějak víc světla a radosti a já starý člověk mám radost s nimi. Věřím, že to co si odtamtud přinesou ve svých srdcích budou dál schopni rozdávat, svůj vnitřní pocit radosti a štěstí budou rozsévat po celé naší krásné planetě a ukazovat lidem, jak křesťan umí milovat bližního svého, víc než sama sebe.  


594729778

Velice jsem milovala a stále miluji svatého otce Jana Pavla, kterého projevy radosti a štěstí, při setkání mladých u nás na Velehradě, byli tak čisté, plné lásky a radosti, že nelze na ně zapomenout, vždy, když mám nějakou slabší chvilku čerpám z těchto věcí sílu. 


odkaz :http://madrid2011.signaly.cz/1105/benedikt-xvi-o-svetovych-dnech
Madr