JEMEN

POMINE KRÁSA JEMENU ?
Nemám představu o tom jaké jsou země, a jaký je život v zemích kde neprší, můžete tam cestovat, uvidět a povrchně posoudit, ale nikdy nemůžete pochopit a porozumět těmto lidem, dnes jsem shlédla film, ve kterém se světu ukazovala mentalita vojáka nasazeného v podobných pouštních podmínkách v podobné zemi, jenže zmítané válkou, nenávistí, bolestí, a zármutkem a to si představit umím, představuji si že cizí voják příjde do mé země, se zbraní v ruce a namíří ji na moje děti a na má vnoučata, budu ho já milovat a vítat s otevřenou náručí, chlebem a solí ? ne, ne a ještě jednou ne.


Přišli, namířili na nás své tanky, a když na mě mířili kulometem, při cestě z Maďarska v roce 1968, v autobuse plném lidí, kteří ani nevěděli co se v naší zemi děje, věděla jsem přesně, že je nemám ráda a že nemohu mít ráda nikoho kdo okupuje mojí zemi a tak si velice dobře umím představit, pocity lidí v podobné situaci i pocity vojáků kteří do této situace byli poslání ať z vlastní vůle nebo vůle někoho jiného a tak ze zásady nesouhlasím, aby cizí voják vstupoval do země kohokoliv, z jakéhokoliv důvodu.

Jako by nebylo dost na tom co děláme přírodě, a na tom co nám příroda vrací, musíme si dělat peklo na zemi ještě navzájem ? Podobně krásná místa na této zemi mizí zásluhou lidí, ničících přírodu, mizí spláchnuta deštěm, protože byla stavěna za předpokladu že v těchto zemích neprší, proč tito lidé musí trpět za něco co nezavinili, proč bych měla tolerovat nenávist vojáka a to že přišel a zabíjel obyčejné nevinné lidi ?


Podle mého úsudku, jsou tito lidé, obyčejní a pracovití, stejně jako kdokoliv z nás, nechci a nebudu poplatná propagandám podobným  filmu,  který se včera vysílal, ale také nechci a nebudu živit v sobě jakoukoliv zášť. Věřím v prostou touhu po klidu, všech obyčejných  lidí, obrázky této krásné země jsem dala na tento blog záměrně, aby bylo zjevné, jak poklidně tito lidé žijí a tam kde je válka !!!!!!!!!!!!!! tam ji jistě nezavinili obyčejní pracovití a prostí lidé.


Ten kdo podněcuje k nenávisti a snaží se mínění lidí ovlivnit v neprospěch Arabských národů, zaslouží mé odsouzení, myslím si že člověk, každý člověk na celém světě, má právo na klid a spokojený život, na štěstí svých dětí na to aby jeho děti nepoznali co je válka a bezpráví.

odkaz : https://skydrive.live.com/?cid=d85a5621ed43d02b&sc=photos#!/?cid=d85a5621ed43d02b&sc=photos&uc=1&id=D85A5621ED43D02B%214974!cid=D85A5621ED43D02B&id=D85A5621ED43D02B%214994&sc=photos


odkaz: http://www.360cities.net/area/yemen