ŽIVOT A ŽIVLY

Podívejte se prosím na tento odkaz

Utrpení Japonska je nedozírné

http://blog.360cities.net/japan-tsunami-and-earthquake-damage/

Chraňte a milujte tuto zemi !!!

Především vy mladí  !!!

ona je sice věčná  !!!

bude tady na vždy  !!!

ale vy tady třeba již nebudete  !!!

Planeta ZEMĚ , není na jedno použití, je třeba ji milovat, ochraňovat, ctít její záhady,
podíváte li se na tyto obrázky, říkáte si, bože co tohle je za záhadu ? Už jste někdy
přemýšleli o tom, že naše země má mnoho takových záhad, naši předci se takových
věcí báli, my dnes tomu říkáme přírodní úkaz, je li těchto přírodních úkazů mnoho na
jednom místě, i my tam někde ve skrytu duše se začneme trochu bát.


Sopky a mračna záhadných tvarů, viděla jsem je již několikrát za svůj život,
a vždy to bylo v souvislosti s nějakým katastrofickým sledem událostí v
souvislosti s počasím, buďto před tím než se to stalo a nebo potom, i před
několika dny se objevily na nebi podivné mraky a potom bylo pěkné krupobití.
Je hloupost si myslet že jsou to nějaká znamení, ale ona to jsou znamení a
dnešní moderní věda by o tom co si já myslím mohla říci, babka se nám plete
do řemesla, vědecky propracovaného, ale páni meteorologové, zamyslete se
prosím.


Rozumím tomu, že takové jevy tady byly vždy a je to historicky dokázáno, malovali je i staří
mistři na svých obrazech a někteří, lidé dokonce říkají že to namalované jsou UFA, já si spíše
myslím, že malíři chtěli poukázat na nějakou zvláštní událost té doby, na přírodní katastrofu,
samozřejmě se jim to podařilo a jsou to záhady až do dnešní doby


Myslím si že by meteorologové, měli tyto jevy vzít do úvahy, tyto mraky pojmenovat,
jako to třeba udělali u Cirrotstratů, Cumulonimbů a jiných oni to už s některými sice
udělali, a dokonce je vydán atlas podobných jevů na celém světě, ale hlavně by se mělo
začít rozeznávat co který, takový mrak předznamenává.
odkaz na atlas : http://mraky.astronomie.cz/

Dar, jež nám byl dán, příroda krásy nevídané i se svými zvláštnostmi, nebojím se jí,
toleruji její vrtochy, i když……… někdy se také rouhám, když poničí několikaměsíční
mé dílo během několika minut, ale vždy nakonec řeknu, byla zničena jen moje pýcha.
A co jsem zde, proti věčnost a nekonečnosti vesmíru, jen zrnko písku v poušti.


Někdo řekne fůůůůůj hmyz, i já mám někdy zlost, když ukazuje kdo je tady pánem a ničí
moji práci, také vyndám sprej a postříkám tu havěť, ale příroda byla a je moudrá, vše má svůj
účel, a to co jsme vyhubili nám bude jednou velice chybět a mělo svoje místo ve věčném
koloběhu života, Vše co děláme dělejme s rozvahou a myšlenkou na ty budoucí generace,
protože sobectví, ignorance a bezohlednost, zahubí jednou naše děti, nebo jejich děti.


život a příroda jsou dary, jež nám byly propůjčeny.
stránky jsou také propůjčeny, tak si jich važte a důkladně je prolistujte,
opravdu za to stojí. odkaz : http://www.arkive.org/

Počasí

Citát:  Só Riso Mail Vídeos Cómicos – Já Viram Desmoronar uma Montanha

Přemýšleli jste někdy o tom co se to na nás zase valí, počasíčko jako ze žurnálu, sluníčko není vidět  třeba  celý týden, prší a prší, příroda to je tragedie, neobvyklé jevy, tornáda v česku, to jsou  zvláštní věci které se dějí. Neptáte se sami sebe co to je a proč se to děje ?

Dáváme té přírodě a zemi pěkně zabrat, nemáte někdy pocit, že už nás lidí má dost Bojím se to  říci nahlas, to o božích mlýnech, a to o tom džbánu co se TAK DLOUHO S NÍM CHODÍ PRO VODU, AŽ SE UCHO……………………..

Ateistický  Český národ  říká, co nám ta příroda dělá, není už na  čase, říci :

Otče náš jenž jsi na nebesích, odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme
našim viníkům a neuveď nás v pokušení ale zbav nás všeho zlého. amen