Ženám

KE  KRÁSNÉ  ŽENĚ PATŘÍ  KVĚTINY
poesie a hudba


F. Hrubín

Tajná přání

Někdy mi voníš růžemi

jindy zas po hřebíčku

z ostrova touhy

na počest lásky

zvednu  číš

svých tajných přání

rozžehnu svíčku semafor

Den bez tebe je dlouhý a na krajíčku noc

přinese vůni po hřebíčku

jak posel bláhový.

A verše pro tebe mi  můza  lásky napoví.