AFRIKA

     

    AFRIKA- INDIE- ČÍNA-   

   Lidé, jejich kultura a krása !          

V ROCE 2005 BYLO V ETIOPII 744 100

SIROTKŮ, JEJICHŽ

RODIČE ZEMŘELI NA AIDS.

OSIŘELÉ DĚTI SE STÁVAJÍ

OBĚŤMI RŮZNÝCH FOREM

ZNEUŽÍVÁNÍ A NÁSILÍ VZHLEDEM

KE SKUTEČNOSTI, ŽE ZTRATILI SVÉ RODIČE, JEJICH

VÝVOJ SE UBÍRÁ ŠPATNÝM SMĚREM, ZVLÁŠTĚ

BOLESTNÉ JE TO V PŘÍPADECH KDY ZTRATÍ MATKU, SIROTCI TAK MUSÍ ČELIT CELÉ ŘADĚ PROBLÉMŮ

KTERÉ PRO NĚ ČASTO BÝVAJÍ NEŘEŠITELNÉ. POMOC JE NUTNOSTÍ PRO CELÝ KULTURNÍ SVĚT.

VELICE ČASTO SE DĚJE, ŽE TAKZVANÝ KULTURNÍ SVĚT SI POMOC

PŘEDSTAVUJE TAK ŽE DO TĚCHTO ZEMÍ DOVÁŽÍ SVŮJ ODPAD A

SVOU ŠPÍNU A TAK JEŠTĚ PROHLUBUJE MORÁLNÍ DEVASTACI

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

VŠICHNI LIDÉ SVĚTA JSOU POZORUHODNÍ A JEJICH DŮSTOJNOST NESMÍ BÝT SNIŽOVÁNA, JEJICH KULTURY JSOU JEDINEČNÉ,POZORUHODNÉ A KRÁSNÉ. DOBY KDY JEDNA CIVILIZACE UCHVÁTILA A ZNIČILA JINOU SE NESMÍ OPAKOVAT.

 

 Dogoni a jejich kultura.

 

NEDOPUSŤME NADŘAZOVÁNÍ JEDNÉ KULTURY NAD OSTATNÍMI, VÍME JAK TYTO VĚCI KONČÍ,NEDOPUSŤME, ZÁNIK  KULTURNÍHO POVĚDOMÍ TĚCHTO LIDÍ.

 

Každý národ má právo na svou kulturu svébytnost.              

                    Byly zničeny kultury tak velké jako Inkové  a Majové, nenávratně tím  zmizeli vědomosti které, mohli být cenné pro lidstvo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Važme si všech lidských rozmanitostí.