vchod

MALÍ Ř, VĚHLASNÉHO JMÉNA, NAMALOVAL

PŘEKRÁSNÝ OBRAZ, JEŽÍŠE, KTERÝ BYL JAKO

ŽIVÝ VE VŠECH DETAILECH.

K ODHALENÍ OBRAZU SE SEŠLO MNOHO

VÝZNAMNÝCH A SLAVNÝCH LIDÍ, VŠICHNI

MALÍŘI POCHLEBOVALI A OBRAZ CHVÁLILI

MIMO JEDNOHO  ČLOVĚKA KTERÝ SI VŠIML MALÉ

NEDOKONALOSTI NA TOMTO JINAK ÚŽASNÉM

DÍLE, ŘEKL, ANO VŠE JE DOKONALÉ, JEŽÍŠ JE

JAKO  ŽIVÝ, KRAJINA JE NÁDHERNÁ, DŮM PŘED

KTERÝM JEŽÍŠ STOJÍ,JE JAKO BY HO TEĎ POSTAVILY

DVEŘE, PŘED KTERÝMI STOJÍ JSOU, JAKOBY JE TEĎ

TESAŘ VYROBIL ALE, KDE JE KLIKA K TĚM

DVEŘÍM

A MALÍŘ NA TO ODPOVĚDĚL.

TO JSOU DVEŘE K LIDSKÉMU SRDCI,

TY SE OTVÍRAJÍ JEN ZEVNITŘ.