Je to již jen dějinná událost?

Pustila jsem si pár písniček Karla Kryla a vzpomněla si na dobu kdy to bylo cosi, co bylo v našich srdcích a vzdor byl opravdovým. 
Když se dívám na korouhvičky, po větru se otáčející za božstvem mamonu, nemajíc národní hrdost. Vzpomenu si. 

Kdo zapomněl a paměť zamlžil blahobyt s lhostejností, bez sounáležitosti s bídou světa, ať se zamyslí a zavzpomíná zítra na touhu po svobodě.

4K

SCI FI ? 
Pro mě, pro tebe, pro mnohé. 

Moc se mně ale líbí a bude se líbit i vám, to si pište. 

4K je nově vznikající standard pro rozlišení obrazu v digitálním filmu a počítačové grafice. Název je odvozen z horizontálního rozlišení, které je přibližně 4000 pixelů. Toto označení je odlišné od současných označení, které označují vertikální rozlišení, jako například 720p označující 720 řádků. 4K tedy reprezentuje horizontální rozlišení, protože ve filmové technice se používají různé poměry stran – horizontální rozlišení zůstává stejné, vertikální závisí na zdroji videa. Z toho důvodu existuje několik různých rozlišení, pro které se používá označení 4K.

proletět se nad Havají
ká čtyřka, nebo 4K
doma zůstat jenom v máji
moje oči, duši, rozvzlyká

cesta za krásou to tají
hory, hvězdy, co se nezdá
tu i tam je jako v ráji
světem Mayů, pyramid

ty tam můžeš být, kouzlo?
mně je, jako dětem 

v tom taji, s technikou 
proletím se světem.