Člověk na prodej: Člověk na prodej: „ Jen do 30. 10. „

Rubrika dnes jsem četla se moc nehodí proto, že ke čtení to dnes není ale shlédnout by to měl každý, tedy alespoň ti, co říkají cosi o přínosné prosperitě.
Iluze o tom, jak to chodí v komo-kapitalizmu nemám, nechci se učit toleranci k čemukoliv podobnému, jsem poučena zkušeností vlastní, i sdílenou od povolanějších. Shlédnete-li pečlivě a neuvěříte, vězte že ti kdo zkoumají tyto skutečnosti, navrženi na Nobelovu cenu míru, jsou lidé podle mě důvěryhodní.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11140955280-clovek-na-prodej/21638256104

Jako EVROPANKA, bych mohla mít výhrady k sektám a na první pohled se vám může zdát, že to sekta je a jako takovou ji režim potírá, potírat ale sektářství vražděním, je nelidské zlo nejvyššího kalibru. Co je zastíráno rouškou humanity transplantací a co je za prosperitou novodobého čÍNSKÉHO vzestupu, nejen v tomto oboru? Totalita, jakou mnozí z nás znají již jen s čítanek a nechtějí o ní nic slyšet? Z jakých životních podmínek vychází prosperita, stavěna i u nás na odiv a komu to podáváme obě ruce?

Mimo ostatní excesy: Tento je také poučný.
http://aqicn.org/city/beijing/

cina-peking

Je to již jen dějinná událost?

Pustila jsem si pár písniček Karla Kryla a vzpomněla si na dobu kdy to bylo cosi, co bylo v našich srdcích a vzdor byl opravdovým. 
Když se dívám na korouhvičky, po větru se otáčející za božstvem mamonu, nemajíc národní hrdost. Vzpomenu si. 

Kdo zapomněl a paměť zamlžil blahobyt s lhostejností, bez sounáležitosti s bídou světa, ať se zamyslí a zavzpomíná zítra na touhu po svobodě.